Bostäder, bilvägar, tunnelbanebro, gasverk, elverk och omringat där nuvarande ställverk står.Flygfoto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nytt ställverk, bostäder och kontor i Elektriciteten

Hjorthagen

I Elektriciteten, som ligger mellan Motalaparken och Värtaverket, komprimeras det befintliga ställverket och ger plats till nya bostäder och verksamheter.

Området Elektriciteten består idag av fastigheten Elektriciteten 6 och ställverk med tillhörande transformator som ägs av Ellevio. Verksamheten ska komprimeras och den nya stationsbyggnaden kommer att ligga både över och under mark, enligt detaljplanen. Då verksamheten behöver vara i drift hela anläggningstiden kommer ställverket att byggas om etappvis.

Den frigjorda ytan skapar en möjlighet att bygga nya bostäder och kontor. Här planerar staden att markanvisa cirka 150–200 bostäder till en byggaktör och Ellevio avser att bygga en lamellbyggnad för kontor inklusive en fördelningsstation.

En ny detaljplan kommer att tas fram för den nya bebyggelsen samt för en planerad breddning av Jägmästargatan.

Tidsplan

  • Byggstart ställverk: 2021 
  • Färdigt ställverk: tidigast 2026
  • Ny detaljplan: start under 2024
  • Tidigaste byggstart för bostäder och verksamheter: 2028
  • Inflyttning: tidigast 2030

Byggaktör

Ellevio äger och bygger om ställverket. Information om projektet finns på Ellevios webbplats.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Hjorthagen

Uppdaterad