Infart till parkeringsgarage mellan två flerbostadshus, i bakgrunden syns en skogsdunge. Människor och bilar i rörelse, illustration.
Infart vid Bobergsgatan. Marken kring och ovanför infarten planläggs som park. Bobergsgatan och Gasverksvägen förbinds med trappa. Illustration: Adept & Mandaworks.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hjorthagsgaraget

Hjorthagen

I Hjorthagsberget finns det ett bergrum som staden vill bygga om till parkeringsgarage. Det planerade garaget ska rymma upp till 1 300 parkeringsplatser.

Genom att använda bergrummet i Hjorthagsberget minskar trafiken på gator samtidigt som parkeringsbehovet i området löses. Parkeringsanläggningen ska i huvudsak försörja boende och verksamheter inom områdena Gasverket, Kolkajen och Ropsten.

Tidsplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 18 november 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du har frågor om hyra eller köp av lokaler och bostadsrätter, hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Är byggnaden inte byggd är det byggaktören. Vem som är byggaktör i respektive område hittar du under de olika områdessidorna. Bostadsförmedlingen förmedlar hyresrätter.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad