Infart till parkeringsgarage mellan två flerbostadshus, i bakgrunden syns en skogsdunge. Människor och bilar i rörelse, illustration.
Infart vid Bobergsgatan. Marken kring och ovanför infarten planläggs som park. Bobergsgatan och Gasverksvägen förbinds med trappa. Illustration: Adept & Mandaworks.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hjorthagsgaraget

Hjorthagen

I Hjorthagsberget finns det ett bergrum som staden vill bygga om till parkeringsgarage. Det planerade garaget ska rymma upp till 1 300 parkeringsplatser.

Genom att använda bergrummet i Hjorthagsberget minskar trafiken på gator samtidigt som parkeringsbehovet i området löses. Parkeringsanläggningen ska i huvudsak försörja boende och verksamheter inom områdena Gasverket, Kolkajen och Ropsten.

Tidsplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 18 november 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadsexpeditionen
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 500

Jens Nilheim
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 072-450 12 85

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad