Bild: Olof Eriksson/Belatchew
Bild: Olof Eriksson/Belatchew
Projekt Planerat

23 hyresrätter i Malongenparken

Södermalm

I Malongenparken på Södermalm planerar Stockholms stad tillsammans med byggaktören Erik Wallin AB ett hus med cirka 20 nya hyresrätter. Detaljplanen antogs i juni 2020 och byggstart är planerad till 2023.

Aktuellt

Byggstart och stängning av hundrastgård

Den första september 2023 inleds förberedande markarbeten inför bostadsbygget. Det innebär att hundrastgården i området då stänger permanent. Ny placering av hundrastgård utreds fortfarande. 

Hundägare hänvisas tills vidare till andra befintliga rastgårdar inom Södermalm.

För frågor om kommande bostadsbygget: 
Byggaktören Erik Wallin

Projektfakta

23 nya hyresrätter på kulturhistorisk mark

I detaljplanen föreslår staden tillsammans med byggaktören Erik Wallin ett nytt bostadshus med 23 lägenheter och ett nytt torg med plantering. Planområdet utgörs av Malongenparken mellan Renstiernas gata och Nytorget på Södermalm. Förslaget var ute på samråd under 2018. Efter samrådet tog stadsbyggnadsnämnden beslutet att bostadshuset ska sänkas jämfört med samrådsförslaget.

Den del av Malongenparken som inte bebyggs är tänkt att rustas upp och bli ett nytt torg med nya sittmöbler, nya aktiviteter och plats för uteservering. Hundrastgården som finns i parken idag föreslås flyttas till en ny plats.

Detaljplanen överklagades till Mark- o miljööverdomstolen, MÖD. I september 2021 beslutade MÖD om att inte bevilja prövningstillstånd och detaljplanen vann därmed laga kraft.

Tidpunkten för byggstart för projektet beräknas preliminärt till hösten 2022.

Tidplan

  • 2015, december: Markanvisning till Erik Wallin AB
  • 2016, april: Detaljplanearbetet startade
  • 2018, 13 februari - 27 mars: Samråd om detaljplanen
  • 2019, 25 september - 23 oktober: Granskning av detaljplanen 
  • 2020, juni: Detaljplanen antagen i kommunfullmäktige
  • 2021, september: Detaljplanen vinner laga kraft
  • 2023, juni: Byggstart 

Bildgalleri

Bild: Olof Eriksson/Belatchew
Bild: Olof Eriksson/Belatchew
Illustration över det planerade huset och parkytan. Bild: LAND arkitektur
Illustration över det planerade huset och parkytan. Bild: LAND arkitektur
Området där huset planeras är markerat med en rosa ring.
Området där huset planeras är markerat med en rosa ring.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i stadsdel

Så planeras stadsutveckling

Aktuellt

Byggstart och stängning av hundrastgård

Den första september 2023 inleds förberedande markarbeten inför bostadsbygget. Det innebär att hundrastgården i området då stänger permanent. Ny placering av hundrastgård utreds fortfarande. 

Hundägare hänvisas tills vidare till andra befintliga rastgårdar inom Södermalm.

För frågor om kommande bostadsbygget: 
Byggaktören Erik Wallin

Uppdaterad