flygfoto. planområdet är markerat med röd streckad linje. Björkhagens centrum är markerat med en blå cirkel.
Ungefärligt planområde markerat i rött. Björkhagens centrum är markerat med blå cirkel.
Projekt Planerat

Hyresrätter vid Halmstadsvägen och Falsterbovägen

Björkhagen

Förslaget innebär 60 till 80 hyresrätter längs med Halmstadsvägen och Falsterbovägen i Björkhagen. Planområdet berör fastigheten Regnet 2 och del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1.

Projektfakta

Cirka 60 till 80 hyresrätter

Förslaget till ny detaljplan möjliggör byggnationen av cirka 60-80 nya hyresrätter i närheten av Björkhagens centrum. Det föreslagna planområdet innefattar en befintlig garagelänga i en våning som är upplåten med tomträtt. Förslaget är att bygga längs Halmstadsvägen där garagelängan är belägen samt vid Falsterbovägen och de befintliga punkthusen. Platsen har ett attraktivt läge nära service och naturområden samt har goda kommunikationer med tunnelbana och buss från Björkhagens centrum. Byggnadernas utformning och placering kommer utredas närmare under planprocessen.

Tidplan

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: december 2017
  • Tomträtten för Regnet 2 är uppsagd men uppsägningen är föremål för en klandertalan. Det är i dagsläget oklart om uppsägningen kommer att bestå.

Byggaktör

Den 10 november 2016 markanvisades området till AB Svenska Bostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Caroline Cronvall

Projektledare, exploateringskontoret

Sandra Öhrström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Läs mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad