Flerbostadshus sett framifrån med väg, gräsmatta och träd framför. Cyklister som cyklar, illustration.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Flerbostadshus vid Malmövägen

Björkhagen

Vid korsningen Malmövägen och Ystadsvägen planeras ett flerbostadshus med cirka 40 bostäder. I samband med den bostadsbyggnationen flyttas Malmövägens sträckning för att skapa en mer trafiksäker korsning i mötet med Ystadsvägen.

Cirka 40 lägenheter

Väster om korsningen Malmövägen och Ystadsvägen ska ett nytt flerbostadshus byggas. Här planeras cirka 40 nya bostäder och lokaler i bottenvåningen. Med projektet tillförs en boendekategori som är underrepresenterad i området idag, nämligen större lägenheter såsom tre-, fyra- och femrumslägenheter. Området domineras idag av ett- och två-rumslägenheter.

Malmövägen byggs om

Inför byggnationen av nya bostäder öster om korsningen Malmövägen och Ystadsvägen bygger Stockholms stad om och flyttar Malmövägen västerut. Ombyggnationen skapar en rakare, mer trafiksäker korsning i mötet med Ystadsvägen och en mindre brant backe upp till Halmstadsvägen. Sträckan förses också med ett nytt gång- och cykelstråk som förbinder Kärrtorp med Björkhagen.

Pågående och planerade arbeten

Staden utför bullrande arbeten vid Ystadsvägen och Malmövägen. I nära anslutning till arbetsområdet ligger förskolan Solskenet som har sin förskolegård direkt mot Ystadsvägen. För att minska störningen för förskolan och underlätta bullersituationen anordnar staden en tillfällig förskolegård på förskolans baksida.

Den tillfälliga förskolegårdens placering innebär att en del av gångvägen in mot Nytorps gärde stängs av. Gående och cyklister hänvisas runt förskolan via Ystadsvägen eller Fyrskeppsvägen.

Marken kommer återställas när den tillfälliga förskolegården tas bort.

Karta med markering av en del av arbetsområdet, markering som visar befintlig förskolegård och tillfällig utökning av gården.

Inför byggnationen av nya bostäder bygger Stockholms stad om och flyttar Malmövägen. Arbetet utförs av JVAB och innebär bergsprängning för att sänka Malmövägen samt förlägga ny vattenledning. Berget som löper längsmed SL:s tunnelbanespår kommer att sprängas på fasta tidpunkter.

Tider och störningar

Sprängning sker 3–4 gånger per dag.

 • Klockan: 10.07–10.10
 • Klockan: 11.07–11.10
 • Klockan: 13.27–13.30
 • Klockan: 14.07–14.10

Varje sprängning signaleras med korta signaler innan sprängning därefter en lång signal, vilket betyder att sprängningen är över. Befinner du dig i närheten av sprängningen kan du komma att uppleva kraftigt buller.

Sms-avisering före sprängning

Vill du få ett sms i mobilen innan vi spränger? Cirka 30 minuter innan det är dags för sprängning får du ett sms.

Besiktning

Närliggande fastigheter har besiktigats inför arbetet och vibrationsmätare har monterats. Besiktningen utfördes av Nitro Consult AB.

I januari 2023 startade etapp 2 i ombyggnationen av Malmövägen. Arbetsområdet stängs av enligt rosa markering i bilden nedan. Arbetet innebär att Malmövägen stängs av helt för både biltrafik, gående och cyklister. Nattbussen och ersättningsbuss för tunnelbanan får en annan sträckning.

Gående och cyklister hänvisas runt arbetsområdet enligt blå markering i kartan nedan.

Båda trapporna från Malmövägen till bostadskvarteret vid Höganäsvägen stängs av. Under byggtiden ersätts de av en tillfällig trappa i mitten av kvarteret.

Karta med markering av arbetsområdet och markering för hänvisning av gående och cyklister.

Arbeten kommer utföras i direkt anslutning till bostadshusen öster om Malmövägen. Staden ska byta ut vattenledningar till fastigheten samt bygga en ny stödmur och gång- och cykelbana längs Malmövägen.

För de boendes säkerhet kommer uteplatserna mot Malmövägen stängas av under byggtiden. Staden kommer, i samarbete med Svenska Bostäder, informera inför avstängningen av uteplatserna och när lös egendom behöver vara borttagna.

Bilder

Flerbostadshus i vinkel med väg och gräsmatta framför. Människor i rörelse, illustration.
Flerbostadshus sett snett framifrån. Människor som cyklar och promenerar, illustration.

Tidsplan

 • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden under kvartal två 2015.
 • Detaljplanen var på samråd 15 november 2016–3 januari 2017.
 • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 23 maj 2018 och fick laga kraft 2 november 2020.
 • Ombyggnaden av gatan och korsningen planeras bli klar i början av september 2023.
 • Byggstart för bostadshuset beräknas kunna ske under våren 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

Riksbyggen bygger det nya bostadshuset. Gatuarbeten utförs av exploateringskontoret, Stockholms stad.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Alexandra Björklund Moisio
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 882

Stadsutvecklingsområde Hammarbyhöjden-Björkhagen

Projekt i Björkhagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad