Visionsbild östra Hagastaden med aktuellt planområde markerat med rosa cirkel. Källa: Fabege och Stockholms stad/White Arkitekter
Projekt Planerat

Kontorshus vid Sveaplan

Vasastaden

Vid Sveaplan, i anslutning till kvarteret Getingen, planeras ett kontorshus med publika verksamheter i bottenvåningen.

Projektfakta

Kontorshus med publika verksamheter i bottenvåning

Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett nytt kontorshus med publika verksamheter i bottenvåning, på befintlig gatumark vid Sveaplan. Den nya byggnaden ska integreras väl med befintlig stadsmiljö i Vasastaden samt bidra till en stadsmiljö med blandade funktioner. Arbetet ska samordnas med detaljplanearbetet för östra Hagastaden och ombyggnationen av Sveavägen. 

Planförslaget har betydelse för stadens mål att tillskapa arbetstillfällen och utökad service i området. Publika lokaler i bottenvåningen skapar även förutsättningar för en attraktiv och trygg stadsmiljö.

Byggaktör

Fabege V 115 AB har fått markanvisning.

Tidplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i juni 2021. 
  • Samråd planeras i kvartal 2, 2022. 
  • Granskning planeras i kvartal 1, 2023.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 2, 2023.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Giuliana Conciauro

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Karl-Johan Dufmats

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad