visionsbild gatuvy rött hus med rundade fönster
Visionsbild gatuvy, illustration Tham & Videgård
Projekt Planerat

Kontorshus vid Sveaplan

Vasastaden

Vid Sveaplan, i anslutning till kvarteret Getingen, planeras ett kontorshus med publika verksamheter i bottenvåningen.

Projektfakta

Kontorshus med publika verksamheter i bottenvåning

Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett nytt kontorshus med publika verksamheter i bottenvåning, på befintlig gatumark vid Sveaplan. Den nya byggnaden ska integreras väl med befintlig stadsmiljö i Vasastaden samt bidra till en stadsmiljö med blandade funktioner. Arbetet ska samordnas med detaljplanearbetet för östra Hagastaden och ombyggnationen av Sveavägen. 

Planförslaget har betydelse för stadens mål att tillskapa arbetstillfällen och utökad service i området. Publika lokaler i bottenvåningen skapar även förutsättningar för en attraktiv och trygg stadsmiljö.

Byggaktör

Fabege V 115 AB har fått markanvisning.

Tidplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i juni 2021. 
  • Samråd hölls juni 2023. 
  • Granskning planeras i kvartal 2, 2024.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 4, 2024.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Arén

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Cecilia Dahl

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Näslund

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Kommunikation, pressfrågor

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad