Vy av påbyggnaden från Luntmakargatan Rosengatan 4.
Påbyggnaden i byggnadens mitt. Vy från Luntmakargatan/Rosengatan 4. Bild: Thule fastighetsutveckling.
Projekt Planerat

Kontorspåbyggnad på Rosengatan

Norrmalm

Förslag till detaljplan för en kontorspåbyggnad i två våningar längs Rosengatan på Norrmalm. Den berörda fastigheten är Törnet 10.

Bilder

Flygvy snett uppifrån där man ser taket med gräs.
Flygvy där påbyggnadens växtbeklädda tak syns. Illustration: Thule fastighetsutveckling.
Fasadvy rakt framifrån.
Fasadvy rakt framifrån. Påbyggnaden i två våningar i mörkare grå färg. Illustration: Thule fastighetsutveckling.
Karta över Norrmalm med planområdet markerat med rött.
Kartvy. Den röda linjen visar planområdet på Norrmalm.
Vy från Döbelnsgatan.
Vy från Döbelnsgatan. Illustration: Thule fastighetsutveckling.

Projektfakta

Påbyggnad med två våningar för fler kontor

Planen är att en lägre byggnad längs Rosengatan ska byggas på med två våningar. Påbyggnaden dras in från de befintliga våningarna för att den ursprungliga byggnadens arkitektur ska vara tydlig och för att respektera den gamla ordningen med lägre bebyggelse längs smalare gator.

Nya kontorsytor kan på detta sätt skapas i ett centralt och kollektivtrafiknära läge utan att mark tas i anspråk.

Påbyggnaden kläs i falsad plåt mot Rosengatan och putsas mot innergården. Taken kläs med växter.

Om fastigheten

Byggnaden på Törnet 10 uppfördes 1955 och består av en U-formad kontorsbyggnad som vetter mot Luntmakargatan, Döbelnsgatan och Rosengatan. Byggnadens våningsantal varierar från tre till sju varav den lägre delen vetter mot Rosengatan.

Tidplan

  • Start-PM: september 2019
  • Samråd: 12 maj–22 juni 2020
  • Granskning: 28 oktober– 24 november 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnd: 11 mars 2021

Byggaktör

Olov Lindgren AB. Fastigheten ägs av Olov Lindgren AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Jacobsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad