Vy av påbyggnaden från Luntmakargatan Rosengatan 4.
Påbyggnaden i byggnadens mitt. Vy från Luntmakargatan/Rosengatan 4. Bild: Thule fastighetsutveckling.
Projekt Pågående

Kontorspåbyggnad på Rosengatan

Norrmalm

Kontorspåbyggnad i två våningar längs Rosengatan på Norrmalm. Planen har vunnit laga kraft. Mark- och miljödomstolen ger inte prövningstillstånd. Den berörda fastigheten är Törnet 10.

Bilder

Flygvy snett uppifrån där man ser taket med gräs.
Flygvy där påbyggnadens växtbeklädda tak syns. Illustration: Thule fastighetsutveckling.
Fasadvy rakt framifrån.
Fasadvy rakt framifrån. Påbyggnaden i två våningar i mörkare grå färg. Illustration: Thule fastighetsutveckling.
Karta över Norrmalm med planområdet markerat med rött.
Kartvy. Den röda linjen visar planområdet på Norrmalm.
Vy från Döbelnsgatan.
Vy från Döbelnsgatan. Illustration: Thule fastighetsutveckling.

Projektfakta

Påbyggnad med två våningar för fler kontor

En lägre byggnad längs Rosengatan byggs på med två våningar. Påbyggnaden dras in från de befintliga våningarna. Detta för att den ursprungliga byggnadens arkitektur ska vara tydlig och för att respektera den gamla ordningen med lägre bebyggelse längs smalare gator.

Nya kontorsytor kan på detta sätt skapas i ett centralt och kollektivtrafiknära läge utan att mark tas i anspråk.

Påbyggnaden kläs i falsad plåt mot Rosengatan och putsas mot innergården. Taken kläs med växter.

Om fastigheten

Byggnaden på Törnet 10 uppfördes 1955 och består av en U-formad kontorsbyggnad som vetter mot Luntmakargatan, Döbelnsgatan och Rosengatan. Byggnadens våningsantal varierar från tre till sju varav den lägre delen vetter mot Rosengatan.

Tidplan

  • Laga kraftvunnen: 4 mars 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnd: 11 mars 2021
  • Granskning: 28 oktober– 24 november 2020
  • Samråd: 12 maj–22 juni 2020
  • Start-PM: september 2019

Byggaktör

Fastigheten ägs av Olov Lindgren AB.
Olof Lindgren AB webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Jacobsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad