Läktaren på Kristinebergs IP.
Läktaren på Kristinebergs IP. Foto: Mattias Ek.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Upprustning av Kristinebergs IP

Kristineberg

Stockholms stad rustar upp Kristinebergs idrottsplats och anpassar anläggningen för damallsvensk fotboll. Tillgängligheten förbättras och idrottsplatsens historiska byggnader får en varsam renovering. Upprustningen beräknas bli klar hösten 2024.

Kristinebergs idrottsplats, även kallad Krillan, invigdes i början av 1930-talet. Här har många friidrottstävlingar och fotbollsmatcher av nationell toppklass ägt rum under åren. Idag används idrottsplatsen av fotboll- och friidrottsföreningar för träning och tävlingar och av skolor inom idrottsundervisningen.

Del av Kungsholmens utveckling

Närliggande Stadshagen kommer omvandlas till en tätare stadsdel med nya bostäder, skola och förskola. Den nuvarande idrottsplatsen i Stadshagen planerar att byggas om, vilket innebär att en av de fullstora spelplanerna behöver flyttas. För att kunna möta behovet av idrottsytor på Kungsholmen planerar staden att bygga en ny 11-spelsplan i närheten och placering håller nu på att utredas. Som en del av detta kommer även Kristinebergs IP att få nya funktioner. Bland annat bygger vi om naturgräsplanen till konstgräsplan med värmepist. Det gör det möjligt att förlänga säsongen och skapa fler träningstider för barn och ungdomar i norra innerstaden.

Anpassning för damallsvenskan

Kristinebergs IP är i stort behov av upprustning och under åren har det endast gjorts mindre underhållsåtgärder. För att idrottsplatsen även i framtiden ska vara en plats för elit- och breddfotboll, friidrott och skolidrott ger vi den en rejäl upprustning.

 • Vi anpassar anläggningen så den uppfyller arenakraven för damallsvenskan.
 • Vi anlägger en ny spelplan med konstgräs och värmepist.
 • Runt spelplanen installerar vi granulatfällor i brunnarna för att fånga upp mikroplatser.
 • Planen får ny belysning och master.
 • Vi gör nya teknikytor för längdhopp, höjd, stav och kula.
 • Ny allväderbeläggning på löparbanorna.
 • Vi bygger en ny garage- och personalbyggnad med tillhörande upplagsytor för att klara den dagliga driften av idrottsplatsen. Byggnaden kommer få grönt växttak.
 • Måldomartornet och läktarbyggnaden renoveras och tillgänglighetsanpassas.
 • Vi bygger om omklädningsrum och toaletter för att möjliggöra anläggningens tillgänglighetsanpassning. Även utomhusmiljöerna tillgänglighetsanpassas.
 • Vi byter ut de tekniska installationerna i byggnaderna vilket gör anläggningen mer energieffektiv.
 • Under arbetena tar vi bort miljöfarliga ämnen som kan finnas i material och installationer i byggnaderna.
 • Vi installerar laddstolpar för stadens eldrivna drift- och arbetsfordon.
 • Arbetena kommer utföras med stor hänsyn till byggnadernas höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Tidsplan

 • Idrottsplatsen stängdes i september 2022.
 • Upprustningen påbörjades i mars 2023.
 • Idrottsplatsen är klar och öppnar igen under hösten 2024.

Tidplanen kan justeras under projektets gång.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Kristineberg

Uppdaterad