Vy mot byggnad med fasad av rött tegel, människor i rörelse längs med gatan utanför, illustration.
Illustration som visar kvarteret fullt utbyggt mot Lindhagensgatan. Illustration: Fojab.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nytt kontorshus i Kristineberg

Kristineberg

Förslaget, som främst berör fastigheten Hornsberg 10, gör det möjligt att utöka och modernisera kontor- och handelsverksamheten. Projektet kommer också bidra till ökad trygghet genom att skapa mer levande bottenvåningar.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av pågående kontors- och centrumverksamhet inom fastigheten Hornsberg 10. Nya byggnadsvolymer föreslås som harmonierar med omgivande kvarter inom stadsutvecklingsområdet för nordvästra Kungsholmen. I aktuellt förslag ersätts all bebyggelse undantaget kontorshuset längs Nordenflychtsvägen. Ett tidigare bevarat fasadparti från sent 1800-tal integrerat i kontorshuset ges bevarandebestämmelse.

Utgångspunkt för gestaltningen är platsens industriella historia och kvarterets potential att kunna bli ett representativt nytt stadskvarter på nordvästra Kungsholmen. De nya volymerna ska kläs med tegel som varieras, detaljeras och bearbetas på olika vis beroende på fasadens indelning.

Tidsplan

  • Detaljplanen blev antagen i stadsbyggnadsnämnden 20 april 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Aktörer

Fastigheten Hornsberg 10 ägs av Bro Hornsberg 10 AB, ett dotterbolag till Castellum AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Andrew Blank
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 226

Monica Almquist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 252

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Västra Kungsholmen

Projekt i Kristineberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad