Fastigheter med vy från gatan. Entré till hotell. Växter i kruka på vardera sida om entrén. Människor i rörelse. Illustration.
Vy från Kungsholmsgatan. Nya entrén till vänster och återupptagna fönster till höger i sockeln,
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Kontor omvandlas till hotell

Kungsholmen

Planen för fastigheten Diamanten 11 har vunnit laga kraft. Del av fastigheten som i dag är kontor kan omvandlas till hotell, kulturcenter och centrumändamål. Befintliga bostäder kommer att behållas. Alla förändringar görs med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden.

Befintliga kontorsytor omvandlas till kulturcenter och hotell med cirka 50 rum, med nya mötesplatser i entréplanet. Entréplanet blir en multifunktionsyta med exempelvis restaurang, café och kontorskollektiv.

En tillgänglig entré blir möjlig genom att en igensatt dörröppning öppnas upp mot Kungsholmsgatan. Här öppnas även tidigare igensatta fönster upp.

De två befintliga bostadsvåningarna på våning fem och sex ska behållas för bostadsanvändning. Det blir en större funktionsblandning i området. Tillsammans med en levande bottenvåning kan tryggheten öka i området.

Byggnadens kulturhistoriska värden tas tillvara

Byggnaden inom fastigheten Diamanten 11 uppfördes mellan 1927 och 1928 för Lutherska Missionsförbundet. Byggnaden har fem våningar, en vindsvåning och ett torn.Ambitionen är att ta tillvara byggnadens kulturhistoriska värden i samband med ombyggnation. Att värna om de ursprungliga delar som är bevarade och byggnadens ursprungliga användning.

Exempelvis innebär det att:

 • restaurera delar som blivit ovarsamt behandlade
 • kyrksalens volym accentueras
 • kassettaket tas fram
 • och trapphuset återfår sitt ursprungliga uttryck.

Planområdet

Planområdet är beläget på östra Kungsholmen, i korsningen mellan Pipersgatan och Kungsholmsgatan. Planområdet är cirka 400 kvadratmeter stort och omfattar hela fastigheten Diamanten 11.

Bilder

En korridor med dörrar på båda sidor, i mitten av golvet ett inhägnat hål med vy ner till nedervåningen där det finns soffor och bokhyllor. I taket vy upp till våningen ovanför. Människor i rörelse. Illustration.
Koncept för anpassning av hotellrum där stora kyrksalens volym och höjd ska upplevas och vara synlig.
En illustration som visar hur utrymmet på entréplan kan fördelas mellan trapphus och till exempel reception, arbetsplatser och café
Möjlig disponering av byggnadens entréplan med exempelvis arbetsplatser, café/bar, reception illustration

Preliminär tidsplan

 • Planen fick laga kraft den 27 april 2023
 • Antagande i stadsbyggnadsnämnden april 2023
 • Granskning december 2022
 • Samråd 7 juni–29 augusti 2022
 • Start-PM oktober 2021

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Byggaktör är Cityfast. Fastigheten Diamanten 11 ägs av Fastighetsbolaget Sthlm 11 Diamanten AB.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Kungsholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad