Hus sett från Snöripsvägen i nordöst. Byggnad med 2-3 våningar med balkong längs på högsta våningen längs fasaden, illustration.
Vy 1 sett från Snöripsvägen i nordöst. (Jonas Fahlbeck Arkitektkontor)
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Påbyggnad av befintligt flerbostadshus

Långsjö

Befintligt flerbostadshus i korsningen Svartlösavägen och Snöripsvägen föreslås byggas på med en våning. Påbyggnaden möjliggör åtta hyresrätter.

Planförslaget möjliggör en påbyggnad med en våning på befintlig byggnad vid Svartlösavägen och Snöripsvägen i Långsjö. Här finns idag en livsmedelsbutik med bistro och café som utgör en mötesplats i Långsjö. Påbyggnaden möjliggör åtta hyreslägenheter för studenter. Detaljplanen möjliggör även för att befintlig bistro kan uppföras permanent och att en ny entré till bistron kan uppföras.

Bilder

Hus sett från nordväst. Hörnbyggnad med 2-3 våningar och butikslokal i bottenplan, illustration.
Vy 2 sett från korsningen Snöripsvägen, Svartlösavägen. I övrigt visar bilden befintlig bebyggelse.
us sett från Svartlösavägen i sydväst. Byggnad med två våningar och restauranglokal i bottenplan, illustration.
Vy 3 sett från Svartlösavägen i sydväst. I övrigt visar bilden befintlig bebyggelse.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i augusti 2022 och detaljplanearbetet startade
  • Samråd 7 juni–4 september 2023
  • Granskning 13 december 2023–30 januari 2024
  • Antagande i Stadsbyggnadsnämnden april 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Ica handlaren.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Nina Mjaaland
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 212

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad