dcsimg
Projekt Pågående

Lidingövägens gång- och cykelbanor breddas

Östermalm

Lidingövägen är en viktig länk i Stockholms stads cykelvägnät och en viktig väg för arbetspendling i Stockholms län. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister breddas gång- och cykelbanorna på Lidingövägen, mellan Sturegatan och Tegeluddsvägen.

Projektfakta

Dubbelriktade cykelbanor och ledningsarbeten på Lidingövägen

Vi bygger dubbelriktade cykelbanor på båda sidor om Lidingövägen, mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen. Längs vägen går också flera stora och viktiga ledningar för vatten, avlopp, el och kommunikation mellan Gärdet, Hjorthagen, Värtahamnen, Norra Djurgårdsstaden och centrala Stockholm. Därför samordnar vi bygget av nya gång- och cykelbanor med att genomföra omfattande ledningsarbeten längs vägen.

Karta med markering för bygge av dubbelriktad gång- och cykelbana på Lidingövägen, mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen

Så här påverkas området under byggtiden

Sträckan som vi arbetar på är mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen. Lidingövägen är öppen för trafik under byggtiden med ett körfält i varje riktning. Det innebär att framkomligheten kommer att vara begränsad under hela byggtiden. Vid vissa tillfällen kan arbetet kräva att mer omfattande avstängningar görs under begränsade tider. 

Arbeten pågår med att lägga asfalt mellan Erik Dahlbergsgatan och Tegeluddsvägen. Vi genomför också omfattande arbeten med trafiksignalerna i alla korsningar längs sträckan, vilket bland annat påverkar trafiken vid Valhallavägen.

Från slutet av september till slutet av november kommer vi att göra asfaltsarbeten på hela sträckan mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen. Det innebär att vi kommer att fräsa bort befintlig asfalt och lägga på ny asfalt. Det kommer främst att utföras på nattetid. Arbetet påverkar framkomligheten för trafiken och leder till lägre standard på sträckan under under den tid som arbetet pågår under  september, oktober och november. 

Bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för dem som går och cyklar

Efter att Norra Länken öppnats har trafiken minskat kraftigt på Lidingövägen och Valhallavägen. Därför kan ett av fyra körfält användas för att bredda och förbättra standarden på Lidingövägens gång- och cykelbanor. Det ger bättre framkomlighet och ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister. Samtidigt förbättras möjligheterna för cykelpendling.

Tid för projektet

Bygget påbörjades i augusti 2017 och beräknas bli klart under senhösten 2019.

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomför projektet i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall, Ellevio och Stokab.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad