dcsimg
Projekt Pågående

Lidingövägens gång- och cykelbanor breddas

Östermalm

Lidingövägen är en viktig länk i Stockholms stads cykelvägnät och en viktig väg för arbetspendling i Stockholms län. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister breddas gång- och cykelbanorna på Lidingövägen, mellan Sturegatan och Tegeluddsvägen.

Projektfakta

Dubbelriktade cykelbanor och ledningsarbeten på Lidingövägen

Vi bygger dubbelriktade cykelbanor på båda sidor om Lidingövägen, mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen. Längs vägen går också flera stora och viktiga ledningar för vatten, avlopp, el och kommunikation mellan Gärdet, Hjorthagen, Värtahamnen, Norra Djurgårdsstaden och centrala Stockholm. Därför samordnar vi bygget av nya gång- och cykelbanor med att genomföra omfattande ledningsarbeten längs vägen.

Karta med markering för bygge av dubbelriktad gång- och cykelbana på Lidingövägen, mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen

Så här påverkas området under byggtiden

Sträckan som vi arbetar på är mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen. Sedan en tid tillbaka har större delen av gång- och cykelbanan på den norra sidan av Lidingövägen öppnats upp för trafik. Mellan Storängsvägen och Kungliga Tennishallen pågår ledningsarbeten fram till våren 2019.

Arbeten på södra sidan Lidingövägen startade hösten 2018. Utöver att anlägga ny cykelbana och gångbana bygger vi också om övergångsstället vid Erik Dahlbergsgatan, så att det blir en säkrare passage till skolan.

Arbetet i korsningen Valhallavägen-Lidingövägen pågår även under våren 2019. Här färdigställer vi en ny anläggning för trafiksignaler och ska slutföra arbetet med nytt ytskikt. 

Lidingövägen är öppen för trafik under byggtiden med ett körfält i varje riktning. Det innebär att framkomligheten kommer att vara begränsad. Vid vissa tillfällen kan arbetet kräva att mer omfattande avstängningar görs under begränsade tider. 

Bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för dem som går och cyklar

Efter att Norra Länken öppnats har trafiken minskat kraftigt på Lidingövägen och Valhallavägen. Därför kan ett av fyra körfält användas för att bredda och förbättra standarden på Lidingövägens gång- och cykelbanor. Det ger bättre framkomlighet och ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister. Samtidigt förbättras möjligheterna för cykelpendling.

Tid för projektet

Bygget påbörjades i augusti 2017 och beräknas bli klart under hösten 2019.

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomför projektet i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall, Ellevio och Stokab.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad