Projekt Genomfört

Lidingövägens gång- och cykelbanor breddas

Östermalm

Lidingövägen är en viktig länk i Stockholms stads cykelvägnät och en viktig väg för arbetspendling i Stockholms län. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister har gång- och cykelbanorna breddats mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen.

Projektfakta

Dubbelriktade cykelbanor och ledningsarbeten på Lidingövägen

Vi har byggt dubbelriktade cykelbanor på båda sidor om Lidingövägen, mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen. Längs vägen går också flera stora och viktiga ledningar för vatten, avlopp, el och kommunikation mellan Gärdet, Hjorthagen, Värtahamnen, Norra Djurgårdsstaden och centrala Stockholm. Samtidigt som arbetet med gång- och cykelbanan har det därför också gjorts omfattande ledningsarbeten.

Karta med markering för bygge av dubbelriktad gång- och cykelbana på Lidingövägen, mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen

Bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för dem som går och cyklar

Efter att Norra Länken öppnats har trafiken minskat kraftigt på Lidingövägen och Valhallavägen. Därför har vi kunnat omvandla ett av fyra körfält på Lidingövägen till bredare gång- och cykelbanor. Det ger bättre framkomlighet och ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Tid för projektet

Bygget påbörjades i augusti 2017. Största delen av projektet blev klart i december 2019. Eftersom att det även har byggts bostäder längs sträckan blev de sista delarna, mitt emot Stockholm stadion, klara under 2021.

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomförde projektet i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall, Ellevio och Stokab för att genomföra de omfattande ledningsarbetena.

Vill du veta mer?

Reviderat genomförandebeslut, 22 september 2016

Gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen, Insyn Sveriges webbplats

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad