Flygvy över planförslaget och utsikt över ett stort område med järnvägsspår och vy in mot Stockholm
Flygvy över planförslaget från söder. Bild: ÅWL
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder i västra Liseberg

Liseberg

Planen syftar till att möjliggöra cirka 125 nya hyresrätter i den västra delen av Liseberg.

Cirka 125 bostäder

Förslaget innehåller cirka 125 bostäder i flerbostadshus, lokaler för centrumändamål och en ny kvartersgata vid norra Lisebergsvägen. Bostäderna fördelas i fem smala så kallade Stockholmshus med en utformning som är inspirerad av 1950-talets arkitektur.

Området med högst naturvärden norr om planområdet bevaras. Mot öster sparas ett 15–20 meter brett stråk med naturmark.

Stärkt koppling mellan Liseberg, Älvsjö och Östberga

Om planen genomförs skapar den bostäder nära planerad tunnelbana och stärker kopplingen mellan Liseberg, Älvsjö och Östberga. Lisebergsvägen ska stärkas som en trygg och befolkad gata med entréer mot gatan och möjlighet till lokaler i bottenvåningar. Planen innebär även ett förbättrat gatunät och utvecklat cykelstråk.

Bilder

Flerbostadshus i vinkel med ljusgröna och vita fasader. Grönskande gårdsområde med träd och planteringar framför husen. Människor i rörelse. Illustration
Flerbostadshus i ljus kulör och 4-5 våningar sedda från en gpång- och cykelbro med röda balkar. Två personer med cyklar går över bron. Illustration
Två flerbostadshus sedda från en vändplan, med gavlarna mot vändplanen. Husen är i ljusbeige och ljusgrön kulör. Människor i rörelse. Träd och buskar. Illustration

Minskat område

När detaljplanearbetet startade planerades ytterligare ett kvarter med bostäder längre söderut längs Lisebergsvägen. Den delen av projektet har nu utgått från detaljplanen på grund av att hanteringen av vattenflöden i samband med skyfall behöver studeras vidare.

Utredningsarbetet för den södra delen fortsätter och en separat detaljplan för den södra delen kan bli aktuell i framtiden.

Bilder

Kartbild med planområdet markerat i rött. Runt planområdet syns Åbyvägen, Västberga Allé och bostadskvarter i Liseberg.

Tidsplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i december 2020
  • Samråd: 29 augusti–10 oktober 2023
  • Granskning: planeras till kvartal 3, 2024
  • Antagande: planeras till kvartal 4, 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Familjebostäder.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Daniel Sandström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 253

Ebba Von Platen
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 604

Cecilia Medin
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 445

Stockholmshusen

Projekt i Liseberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad