dcsimg
Söder om Nobel Center skapas en ny offentlig plats.
Söder om Nobel Center skapas en ny offentlig plats. Källa: David Chipperfield Architects
Projekt Planerat

Nobel Center

Norrmalms stadsdelsområde, Norrmalm

Stockholms stad och Nobelstiftelsen undersöker möjligheterna att förlägga Nobel Center på annan plats i staden än Blasieholmen.

Projektfakta

När?

 • December 2011: En avsiktsförklaring tecknades mellan Stockholms stad och Nobelstiftelsen om att gemensamt verka för byggandet av ett Nobel Center på Blasieholmen vid Nybroviken i Stockholm.
 • Maj 2013: En internationell arkitekttävling utlystes för byggnadens utformning.
 • Oktober 2013: Elva förslag presenterades.
 • April 2014: Det vinnande bidraget presenterades.
 • 4 mars–22 april 2015: Samråd för detaljplan.
 • 27 oktober–24 november 2015: Granskning detaljplan.
 • 25 april 2016: Kommunfullmäktige beslutar om antagande av detaljplan. Beslut överklagas till Länsstyrelsen.
 • 8 februari 2017: Länsstyrelsen avslår överklagandena och fastslår detaljplanen. Beslut överklagas till Mark- och miljödomstolen.
 • 22 maj 2018: Mark- och miljödomstolen upphäver planen för Nobel Center.
 • 20 juni 2018: Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Mark- och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen.
 • 11 december 2018: beslutade Mark och miljööverdomstolen att avskriva ärendet, efter att stadens nya politiska ledning beslutat att dra tillbaka överklagandet. Det innebär att det tidigare beslutet från Mark- och miljödomstolen står fast och att det inte längre finns förutsättningar för att bygga Nobel Center på Blasieholmen.Mark- och miljööverdomstolens pressmeddelande.

Vad?

Nobel Center kommer att innehålla utrymme för utställningar, vetenskapliga konferenser och lokaler för forskning. Byggnaden planeras även att innehålla bibliotek, restaurang, kafé och butik.

Nobel Center blir mer ändamålsenligt än dagens Nobelmuseum. Byggnaden planeras bli totalt ca 26 000 kvadratmeter.

Varför?

Dagens Nobelmuseum lockar drygt 215 000 svenska och internationella besökare varje år. Men de nuvarande lokalerna i Gamla Stan är sedan länge för små och undermåliga. Bland annat har Nobelmuseet svårt att klara av att ta emot alla de skolklasser som vill besöka museet.

Nya Nobel Center blir en viktig symbol som visar att Stockholm och Sverige är Nobelprisets hemstad och hemland.

Den aktuella tomten har sparats för att kunna användas till ett speciellt ändamål, som just en sådan publikdragande byggnad som Nobel Center.

Vem?

Marken på Blasieholmen där Nobel Centret ska byggas ägs av Stockholms stad och kommer hyras ut till Nobelhuset AB. Stockholms stad kommer att upprätta en detaljplan för området medan Nobelhuset AB kommer att ansvara för att projektera, uppföra, äga, förvalta och utveckla Nobel Center.

Nobel Centers webbplats

Bildgalleri

Vy från Nybroviken mot Blasieholmsudden och Nobel Center. Källa: David Chipperfield Architects
Vy från Nybroviken mot Blasieholmsudden och Nobel Center. Källa: David Chipperfield Architects
Kvällsvy från Hovslagargatan. Källa: David Chipperfield Architects
Kvällsvy från Hovslagargatan. Källa: David Chipperfield Architects
I ett av Stockholms bästa lägen ska Nobel Center uppföras
I ett av Stockholms bästa lägen ska Nobel Center uppföras. Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

Nyheter

In English

The City of Stockholm and Nobelhuset AB are planning to build a new Nobel Center on the small island of Blasieholmen, a location in the very heart of Stockholm.


The new Nobel Center will be superbly equipped to receive the great number of visitors the museum has each year, as well as displaying existing and future Nobel Prize winners' achievements to the general public. The new Nobel Center will be an important symbol that presents Stockholm and Sweden as the home of the Nobel Prize. 

The current Nobel Museum in the Old Town attracts over 160 000 Swedish and international visitors each year. But the current location has for a long time been too small and substandard and cannot accommodate all visiting school classes. The plot on Blasieholmen is one of the last remaining undeveloped building sites and has been saved for a prestigious building such as the new Nobel museum.

The new Nobel Center is planned to contain facilities for exhibitions, scientific conferences and facilities for research, as well as a library, restaurant, café and shop. The building is planned to be 26 000 square metres.

During December 2011 the city of Stockholm and the Nobel Foundation signed a declaration of intent to jointly promote the construction of a new Nobel Center on Blasieholmen in Nybroviken, Stockholm. An international architectural competition was announced in May 2013 regarding the building's configuration. Eleven proposals were presented in October 2013, and the winning entry was chosen in April 2014; David Chipperfield & Christoph Felger from David Chipperfield Architects Berlin won the hearts of the unanimous jury.

The City's detailed plan has been decided upon by the Land and Environment Court in May 22, 2018, and the plan was repealed. The City will lodge an appeal against the judgment of the Court of Land and Environment, to highest instance.

Dec 11 2018: The Court of Land and Environment by Appeal decided to dismiss the matter since the City's newly elected government wished to withdraw the appeal. That means the previous decision remains, and that the prerequisites for a new Nobel Center in Blasieholmen are no longer there.

For more information please contact nobelcenter@stockholm.se.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Har du frågor om projektet?

Victoria Grönros Zimmerman

Handläggare, exploateringskontoret

Louise Heimler

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Anna Näslund

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad