Projekt Planerat

Norra Bysistäppan och lekplatsen Haren rustas upp

Södermalm

Norra Bysistäppan och lekplatsen Haren är slitna och behöver renoveras. Södermalms stadsdelsförvaltning planerar därför för en upprustning av parken.

Projektfakta

Södermalms stadsdelsförvaltning tar under våren 2022 fram ett nytt förslag för hur Norra Bysistäppan och lekplatsen Haren ska rustas.

Aktuellt

En medborgardialog genomförs 1-28 februari 2022, där invånare och besökare kan tycka till om hur parken ska rustas. Dialogen genomförs genom en digital enkät

Till enkäten 

Du kan även mejla dina synpunkter eller skicka per post.

E-post
soder@stockholm.se

Adress
Södermalms stadsdelsförvaltning
Box 90 185
120 22 Stockholm

Medborgardialogen är ett underlag i arbetet med att ta fram programförslaget för parkens upprustning.

Tidplan

Ett nytt förslag för upprustning tas fram våren 2022. Byggstart 2023-2024. Parken planeras vara klar 2025.

Kontakt

Kontakt

Stadsmiljöavdelningen, Södermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad