Kontorshuset Orgelpipan 7 i bild vid Klarabergsgatan och Klara Norra Kyrkogata. Människor i rörelse. Illustration
Planförslaget mot Klarabergsgatan och Klara Norra Kyrkogata. Bild: Tham&Videgård
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Arbetsplatser, handel och hotell i city

Norrmalm

Fastigheten Orgelpipan 7 – ett kontorshus med handel i bottenvåningarna i direkt anslutning till Centralstationen – föreslås utvecklas för nya kontorsarbetsplatser, lokaler och hotell.

Påbyggnad för kontor med takterrass

Förslaget innebär att teknikvåningen på befintlig byggnad ersätts med två indragna kontorsvåningar. En påbyggnad i två våningar utförs indragna ­från fasadliv vilket bildar en takterrass runt om hela huset. Översta takplanet ska utformas som vegetationsklätt tak.

Fasaderna utformas med hänsyn till den befintliga byggnadens senmodernistiska uttryck genom att ansluta i material och kulör.

Vinterträdgård mot Mäster Samuelsgatan

Mot Mäster Samuels­gatan byggs den befintliga terrassen på med en volym motsvarande fyra våningar. Påbyggnaden möjliggör att ett stort invän­digt rum - en vinterträdgård – kan tillskapas.

Vinterträdgården kompletterar byggnadens kontors­ytor­ och bidrar till en ökad energieffektivitet.

Planområde

Planområdet begränsas av Mäster Samuelsgatan i norr, Vasagatan i väster, Klarabergsgatan i söder och Klara Norra Kyrkogata öster. Planområdet är cirka 6 300 kvadratmeter stort. Byggnaden ligger i en central del av Stockholms innerstad i direkt anslutning till Centralstationen.

Centrala Stockholm ska fortsätta stärkas

Enligt stadens översiktsplan ska centrala Stockholm fortsätta stärkas. Utveckling och förtätning ska huvudsakligen ske inom ramen för den befintliga strukturen. Inriktningen är att skapa goda förutsättningar för blandade och levande områden med såväl bostäder och arbetsplatser som lokaler för kommersiell och offentlig service.

Byggnadens expo­ne­rade läge innebär att förändringar ska ske med hänsyn till stadsbild och kulturmiljövärden, såväl på långt håll som på nära håll.

Tidsplan

  • Start-PM: fjärde kvartalet 2017
  • Plansamråd: 5 maj–15 juni 2020
  • Granskning 1: 30 mars–3 maj 2022
  • Granskning 2: 22 juni–26 juli 2022
  • Antagande: november 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

Fastigheten Orgelpipan 7 ägs av staden och upp­låts med tomträtt till Hufvudstaden AB.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad