• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Brunkebergstorg

Norrmalm

Brunkebergstorg har renoverats för att bli ett attraktivt stadsrum med uteserveringar, evenemang och kulturaktiviteter. Torget är en del i projektområdet "Stadsutveckling City" som samordnar olika aktörer och de stadsutvecklingsprojekt som pågår i innerstaden, främst inom Norrmalms stadsdel.

Syftet med ombyggnaden har bland annat varit att återskapa Brunkebergstorgs roll som mötesplats i city. Det har blivit nya möbler, ny belysning, blommande magnolior och planteringar på plats. Båda fontänerna rustades upp. Dessutom tillkom flera nya hotell med ingång från Brunkebergstorg. Kvarteren är nu en kombination av kontor, hotell, handel, bostäder, restauranger, mötesplatser och servicetjänster, vilket skapar en spännande mix.

Stockholms stad rustar upp i samarbete med torgets grannar

Torget gjordes om från grunden. Staden planterade nya träd, placerade ut nya möbler och ny belysning samt rustade upp fontänerna på torget. AMF Fastigheter bytte ut de befintliga betongplattorna mot granit på hela torget. De omvandlade dessutom gallerian samt att två hotell och flera restauranger och caféer öppnade under våren 2017. Stena Fastigheter, Riksbanken och Statens fastighetsverk upprustade kringliggande miljöer under perioden 2017–2019. Stena Fastigheter omvandlade också sin fastighet vid torget och ett hotell öppnade i månadsskiftet augusti/september.

Tidsplan

Ombyggnationen av torgytan görs i etapper. Hela torget med färdiga planteringar och nya möbler kommer att vara klart i slutet av augusti 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad