• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder i centrala Hagastaden

Norrmalm

I kvarteren Greifswald och Harvard byggs cirka 240 bostadsrätter samt tio lokaler anpassade för gym, restaurang eller annan kommersiell verksamhet. Båda kvarteren planeras vara klara under våren 2025.

Projektet har fått namnet ”Lokstallarna” med en blinkning till den godsstation som tidigare låg i området och var i bruk under större delen av 1900-talet, Norra Station.

Fyra huskroppar över två kvarter

Lokstallarna består av fyra huskroppar fördelade på två kvarter. I huset närmast Hälsingegatan pågår invändiga arbeten och de första boende planeras flytta in i augusti 2024. I andra kvarteret pågår stomresning. Här beräknas inflyttning starta i december 2024.

Tidsplan

  • Fördjupad översiktsplan godkändes under kvartal 3 2008
  • Planen fick laga kraft under kvartal 1, 2010
  • Byggstart var 2010
  • Preliminär inflytt för kvarteret Greifswald under hösten 2024
  • Preliminär inflytt för kvarteret Harvard under våren 2025.

Byggaktör

Einar Mattsson är byggaktör.

Projekt i centrala Hagastaden

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Detaljplanen är antagen och har fått laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

 

 

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Mer om stadsutvecklingsområdet

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad