Flygvy över byggarbetsplats med flerbostadshus i stadsmiljö, fotografi.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Centrala Hagastaden

Norrmalm

3 100 bostäder och 300 000 kvadratmeter för kontor och handel planeras i den här centrala delen av Hagastaden. Det är Stockholms stad och Solna stad, region Stockholm, privata och kommunala fastighetsägare som tillsammans med näringsliv och andra aktörer utvecklar ett nytt kluster för Life Science.

Syftet med den första detaljplanen för Hagastaden är att sammanlänka Stockholms innerstad med Karolinska sjukhusområdet och Solna. Det kan göras genom att de barriärskapande trafik- och spårområdena för E4/E20 och Värtabanan tunnlas in och byggs över.

Den här detaljplanen är en av tre i Hagastadenprojektet och skapar förutsättningar för en integrerad stadsmiljö. Den innehåller cirka 3 100 bostäder och cirka 270 000 kvadratmeter, inklusive bottenvåningar i bostadshus, för främst kontor och handel.

Hagastaden utvecklas i syfte att utgöra ett nav för life-science, vetenskaperna för liv och hälsa. En ny stadspark anläggs som förstärker grönstrukturen genom att förbättra sambanden mellan de stora parker som omger området. Kollektivtrafiken förstärks med en ny tunnelbanestation och utrymme för bussar. I enlighet med stadens framkomlighetsstrategi ges prioritet för gående och cyklar genom utökade cykelstråk och gångfartsgata bland annat.

Bilder

Flygvy över byggarbetsplats med flerbostadshus i stadsmiljö, fotografi.
Flygvy över byggarbetsplats med flerbostadshus i stadsmiljö, fotografi.
Flygvy över byggarbetsplats med flerbostadshus i stadsmiljö, fotografi.
Flygvy över byggarbetsplats med flerbostadshus i stadsmiljö, fotografi.

Tidsplan

 • Fördjupad översiktsplan kvartal 3 2008
 • Samråd och granskning kvartal 2–4 2009
 • Antagande i kommunfullmäktige kvartal 1 2010
 • Byggstart 2010
 • Färdigställt 2030.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. 

Byggaktörer

Bostäder

 • Einar Mattsson
 • Nordr
 • Ikano Bostad
 • Familjebostäder
 • Besqab
 • SKB
 • Oscar Properties
 • Erik Wallin
 • Folkhem.

Kontor, handel med mera

 • NCC
 • Humlegården
 • HSB
 • Atrium Ljungberg
 • Vitartes
 • Castellum
 • Vectura.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Magnus Bäckström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 230

Hagastaden

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad