En illustration i svartvitt. Fasaden till två höga byggnader där den ena är i gammal stil och den andra i modern stil.
Fasad mot Smålandsgatan. Bild: General Architecture
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Fler kontor vid Norrmalmstorg

Norrmalm

Vid Norrmalmstorg i City, i korsningen mellan Smålandsgatan och Norrlandsgatan, ligger fastigheten Skären 9. Kvarteret Skären är ett centralt beläget kvarter i anslutning till ett av stadens centrala torg och uppfördes 1983. Fler kontorslokaler planeras i anslutning till Norrmalmstorg.

En detaljplan har tagits fram som medger att de två plåtbeklädda takvåningarna rivs, och ersätts med nya kontorslokaler. Genom utökad byggrätt för påbyggnad på gathus och gårdshus tillförs två nya kontorsvåningar om cirka 3 000 kvadratmeter.

De två översta plåtbeklädda takvåningarna på de två husen på fastigheten Skären 9 rivs för att ge plats för nya kontorslokaler. Genom utökad byggrätt för påbyggnad på gathus och gårdshus tillförs två nya kontorsvåningar om cirka 3 000 kvadratmeter.

En attraktiv, levande och trygg stadskärna

I linje med stadens översiktsplan pekar visionen ut City som ett utvecklings- och omvandlingsområde. Inriktningen är att skapa en attraktiv, levande och trygg stadskärna bland annat genom att City kompletteras med ett funktionsblandat och varierat innehåll som till exempel fler bostäder, kultur, verksamheter.

Promenadstaden, Stockholms översiktsplan från 2010, anger området Skären som innerstadsbebyggelse. Projektet följer intentionerna i översiktsplanen och bidrar till att uppfylla utvecklingsmålet om fler arbetsplatser i enlighet med stadens Vision för City.

Tidsplan

  • Plansamråd 2014
  • Granskning 18 mars–15 april 2015
  • Antagande andra kvartalet 2015
  • Laga kraft 27 juni 2015
  • Planen har vunnit laga kraft och bygglov lämnades in i april 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer

Hufvudstaden AB och General Architecture.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Nikara Movafaghi
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 233

Karin Lindgren Gardby
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 626

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad