Foto över Sergels torg med statyn och fontänen vid rondellen.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kontor vid Sergels torg

Norrmalm

Nya kontor, handelsplatser och hotell på Stockholms centralaste plats.

I mötet mellan Sveavägen, Klarabergsgatan och Hamngatan ligger fastigheten Hästskon 12. Det är en av de mest centralt belägna fastigheterna i Stockholm stad och representerar en del av 1960-talets ombildning av cityområdet.

Husen hade delvis uttjänat sina syften och var i behov av upprustning, både tekniskt och funktionellt. En detaljplan togs fram som medger om- och påbyggnad av fastigheten samt 30 nya lägenheter. Genom projektet ville Vasakronan utveckla moderna lokaler för i huvudsak kontorsverksamhet, med handel och publika lokaler i bebyggelsens bottenvåningar och i våning under mark (primärt i Sergelgångens nivå).

Förutom en förändring av bebyggelsen var ambitionen att projektet skulle bidra till förnyelsen av cityområdet i stort och stadsmiljön kring husen i synnerhet. Inriktningen var att skapa en attraktiv, levande och trygg stadskärna bland annat genom att City kompletteras med ett funktionsblandat och varierat innehåll, till exempel fler bostäder, kultur, verksamheter med mera. Det offentliga rummet i City spelar en central roll, och planeringen ska verka för fler levande bottenvåningar och en stadsmiljö med mänsklig skala.

En stor förändring i stadsbilden var att två hus revs, varav det ena ersattes med en bred trappa från Malmskillnadsgatan ner mot Sveavägen samt en mindre byggnad som är tänkt att fungera som kafé, utställningslokaler eller liknande.

Tidsplan

  • Startpromemoria andra kvartalet 2014
  • Plansamråd pågick 9 november–18 december 2015
  • Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 24 november 2016.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad