Vy över flerfamiljshus i ett gatuhörn. Fotografi
Påbyggnaden i byggnadens mitt. Vy från Luntmakargatan/Rosengatan 4. Bild: Thule fastighetsutveckling.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kontorspåbyggnad på Rosengatan

Norrmalm

Kontorspåbyggnad i två våningar längs Rosengatan på Norrmalm. Planen har vunnit laga kraft. Mark- och miljödomstolen ger inte prövningstillstånd. Den berörda fastigheten är Törnet 10.

Påbyggnad med två våningar för fler kontor

En lägre byggnad längs Rosengatan byggs på med två våningar. Påbyggnaden dras in från de befintliga våningarna. Detta för att den ursprungliga byggnadens arkitektur ska vara tydlig och för att respektera den gamla ordningen med lägre bebyggelse längs smalare gator.

Nya kontorsytor kan på detta sätt skapas i ett centralt och kollektivtrafiknära läge utan att mark tas i anspråk.

Påbyggnaden kläs i falsad plåt mot Rosengatan och putsas mot innergården. Taken kläs med växter.

Om fastigheten

Byggnaden på Törnet 10 uppfördes 1955 och består av en U-formad kontorsbyggnad som vetter mot Luntmakargatan, Döbelnsgatan och Rosengatan. Byggnadens våningsantal varierar från tre till sju varav den lägre delen vetter mot Rosengatan.

Bilder

Flerfamiljshus och innergård sett ovanifrån. Illustration
Flygvy där påbyggnadens växtbeklädda tak syns. Illustration: Thule fastighetsutveckling
Flerfamlijshus sett framifrån. Illustration
Fasadvy rakt framifrån. Påbyggnaden i två våningar i mörkare grå färg. Illustration: Thule fastighetsutveckling.
Karta med del av ett kvarter rödmarkerat
Kartvy, Den röda linjen visar planområdet på Norrmalm.
Illustration över fasad på flerfamiljshus
Vy från Döbelnsgatan. Illustration: Thule fastighetsutveckling,

Tidsplan

  • Laga kraftvunnen: 4 mars 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnd: 11 mars 2021
  • Granskning: 28 oktober– 24 november 2020
  • Samråd: 12 maj–22 juni 2020
  • Start-PM: september 2019

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Per Jacobsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 301

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad