Flygvy över området med Sergels torg i mitten, fotografi.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Ny beläggning på Sergels torg

Norrmalm

Sergels torgs nedre nivå rustas upp för att skapa ett trevligare, tryggare och vackrare torg. Det ikoniska svartvita triangelmönstret på marken har genom åren lappats och lagats och tappat en del av sin karaktär. Därför planerar staden för att byta ut all beläggning så att torget återfår sin forna glans.

Sergels torg ligger i hjärtat av Stockholm och är en av stadens mest ikoniska platser. En plats där mängder av människor passerar dagligen, men också en plats för vistelse, evenemang och firande. Torget invigdes 1967 och det karaktäristiska triangelformade svartvita mönstret på torgets yta har blivit till en symbol för Stockholm.

Torgets markbeläggning är sliten och har genom åren reparerats efter hand. Den består av betongplattor som på torgets öppna del till stor del skadats och ersatts av andra plattor. I vissa fall har plattorna ersatts av asfalt för att inte skada underliggande markvärmeslingor. För att återställa torgets yta till det ursprungliga svartvita mönstret planerar staden att byta ut hela torgets markbeläggning. Med nya enhetliga plattor kommer torget bli vackrare och mer attraktivt, enklare att hålla i ett gott skick och smidigare att underhålla.

 • Samtliga plattor byts ut. Marken bli mer enhetlig och det ikoniska mönstret tydligare.
 • Samtidigt renoveras lagren under plattorna, inklusive tätskikt, för ökad livslängd.
 • Markvärmesystemet som håller torget fritt från is och snö byts till ett mer flexibelt och miljövänligt system.

Vilket område berörs?

Marken på nedre plan av torget där det svartvita mönstret ligger:

 • Plattan – den del av torget som ligger öppen, runt 2 200 kvadratmeter.
 • Sergelarkaden – plattans förlängning under tak, runt 4 000 kvadratmeter.
 • Rampen – utöver torgets yta behöver rampen som går längs med Kulturhuset, från Drottninggatan ned till plattan, ny beläggning. Rampen på 135 kvadratmeter har inte samma triangelformade mönster men är tänkt att få plattor i stil med resten av torget.
Översikt över torgets utformning, illustration.

Tillgängligheten på torget påverkas under byggtiden, men alla verksamheter kommer att kunna nås. En dialog har inletts med de fastighetsägare som kan bli påverkade. Även möjligheten till större folksamlingar och manifestationer kommer begränsas under byggtiden.

Tidsplan

 • Test av olika markstenar, preliminärt 2023
 • Byggstart tidigast 2024
 • Byggtid beräknas till 1 år och 9 månader
 • Klart tidigast 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad