Flygvy över området med Sergels torg i mitten, fotografi.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny beläggning på Sergels torg

Norrmalm

Sergels torgs ikoniska svartvita triangelmönster är slitet och har reparerats allt eftersom genom åren. För att skapa ett trevligare, tryggare och vackrare torg planerar staden att byta ut hela beläggningen.

Sergels torg ligger i hjärtat av Stockholm och är en av stadens mest ikoniska platser. En plats där mängder av människor passerar dagligen, men också en plats för vistelse, evenemang och firande. Torget invigdes 1967 och det karaktäristiska triangelformade svartvita mönstret på torgets yta har blivit till en symbol för Stockholm.

Torgets markbeläggning är sliten och har genom åren reparerats efter hand. Den består av betongplattor som på torgets öppna del till stor del skadats och ersatts av andra plattor. I vissa fall har plattorna ersatts av asfalt för att inte skada underliggande markvärmeslingor. För att återställa torgets yta till det ursprungliga svartvita mönstret planerar staden att byta ut hela torgets markbeläggning. Med nya enhetliga plattor kommer torget bli vackrare och mer attraktivt, enklare att hålla i ett gott skick och smidigare att underhålla.

Planerade åtgärder

  • Samtliga plattor byts ut. Marken bli mer enhetlig och det ikoniska mönstret tydligare.
  • Samtidigt renoveras lagren under plattorna, inklusive tätskikt, för ökad livslängd.
  • Markvärmesystemet som håller torget fritt från is och snö byts till ett mer flexibelt och miljövänligt system.

Vilket område berörs?

Marken på nedre plan av torget där det svartvita mönstret ligger:

  • Plattan – den del av torget som ligger öppen, runt 2 200 kvadratmeter.
  • Sergelarkaden – plattans förlängning under tak, runt 4 000 kvadratmeter.
  • Rampen – utöver torgets yta behöver rampen som går längs med Kulturhuset, från Drottninggatan ned till plattan, ny beläggning. Rampen på 135 kvadratmeter har inte samma triangelformade mönster men är tänkt att få plattor i stil med resten av torget.

Tillgänglighet på torget

Tillgängligheten på torget påverkas under byggtiden, men alla verksamheter kommer att kunna nås. Projektet kommer att ha en löpande dialog med de fastighetsägare som kan komma att bli påverkade. Även möjligheten till större folksamlingar och manifestationer kommer att begränsas under byggtiden.

Tidsplan

Projektet är pausat tills vidare.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad