• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny kontorsbyggnad vid Regeringsgatan

Norrmalm

En ny kontorsbyggnad planeras på den inre gården av fastigheten Såpsjudaren 1 vid Regeringsgatan.

Nya kontorslokaler

Den nya byggnaden föreslås placeras på gården och ansluta mot befintlig byggnad vid Regeringsgatan. Byggnaden föreslås uppföras i sex våningar med den översta våningen indragen. Den indragna våningen innehåller kontor och teknikutrymmen.
 
Kvarteret Såpsjudaren ligger mellan Birger Jarlsgatan, Jutas backe och Regeringsgatan. Fastigheten Såpsjudaren 1 uppfördes 1919 och innehåller idag kontorslokaler samt biograf Sture och restaurang i bottenvåningen mot Birger Jarlsgatan.

Tidsplan

  • Start-PM: november 2019
  • Samråd: 3 november–15 december 2020
  • Granskning: 6 september–3 oktober 2023
  • Antagande: december 2023

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
 

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad