Projekt Planerat

Ny cykelbana längs Kungsholms strandstig

Kungsholmen

En ny cykelbana planeras längs med Kungsholms strandstig. På en 300 meter lång sträcka där gående och cyklar samsas på en smal väg kan det byggas en separat cykelbana för att öka säkerheten och framkomligheten för både cyklande och gående.

Projektfakta

Bakgrund

Kungsholms strandstig är ett populärt rekreationsstråk, samtidigt som det är en viktig transportlänk för gående och cyklister. I Stockholm stads cykelplan är den utpekad som pendlingsstråk och är en viktig koppling mot västra Kungsholmen och Solna. På aktuell sträcka är det trångt och framkomligheten är begränsad. Staden planerar därför för att flytta cykeltrafiken från strandlinjen upp till gatan Kungsholms strand och skapa ett gång- och parkstråk längs strandlinjen utan cykel- eller skotertrafik. Dagens gång- och cykelväg skyltas om och blir enbart gångväg.

Var planeras det att byggas?

På norra Kungsholmen längs Kungsholms strandstig mellan Inedalsgatan och Grubbensdammen. Projektet omfattar åtgärder på en cirka 350 meter lång sträcka som leder till att ett cirka 300 meter långt parkstråk utan cykeltrafik skapas utmed vattnet.

Vad planeras att göras?

  • Ny cykelväg anläggs längs gatan Kungsholms strand och i parken närmast Grubbensdammen.
  • Dagens gång- och cykelväg utmed vattnet skyltas om och blir enbart gångväg och parkområde.
  • Korsningen Inedalsgatan/Kungsholms strand byggs om för att inrymma den nya cykelbanan.
  • Ett övergångsställe byggs om och tillgänglighetsanpassas.
  • En sexkantig sittplats vid vattnet rustas upp och får ny beläggning och nya bänkar.
  • Nya träd och buskar planteras.

Tidplan

  • Inriktningsbeslut togs i trafiknämnden september 2021.
  • Genomförandebeslut planeras till 2023.
  • Byggstart planeras till hösten 2023.
  • Färdigställande planeras under 2024.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad