Vy av föreslagen byggnad från Regeringsgatans västra sida. Bild AIX Arkitekter.
Vy av föreslagen byggnad från Regeringsgatans västra sida. Pågående bearbetning. Bild: AIX Arkitekter.
Projekt Planerat

Ny kontorsbyggnad vid Regeringsgatan

Norrmalm

En ny kontorsbyggnad planeras på den inre gården av fastigheten Såpsjudaren 1 vid Regeringsgatan.

Projektfakta

Nya kontorslokaler

Den nya kontorsbyggnaden föreslås placeras på den inre gården med entré mot Regeringsgatan. Byggnaden planeras bli sju våningar med de två översta våningarna indragna. De två indragna våningarna består av en övre fönsterlös våning för teknikutrymmen och en undre för kontor. Tillbyggnaden kommer att ge kontorsytor på cirka 1 600 kvadratmeter. 

Kvarteret Såpsjudaren ligger mellan Birger Jarlsgatan, Jutas backe och Regeringsgatan. Fastigheten Såpsjudaren 1 uppfördes 1919 och innehåller idag kontorslokaler samt biograf Sture och restaurang i bottenvåningen mot Birger Jarlsgatan.

Tidplan

  • Start-PM: november 2019
  • Samråd: 3 november-14 december 2020
  • Granskning: mars 2021
  • Antagande: juni 2021

Byggaktör

Sparbössan Fastigheter AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Carl-Henrik Barnekow

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad