Vy av föreslagen byggnad från Regeringsgatans västra sida. Bild AIX Arkitekter.
Vy av föreslagen byggnad från Regeringsgatans västra sida. Pågående bearbetning. Bild: AIX Arkitekter.
Projekt Planerat

Ny kontorsbyggnad vid Regeringsgatan

Norrmalm

En ny kontorsbyggnad planeras på den inre gården av fastigheten Såpsjudaren 1 vid Regeringsgatan.

Granskning pågår

Granskningen är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Planförslaget är på granskning 6 september–3 oktober 2023.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänstens webbplats

Projektfakta

Nya kontorslokaler

Den nya byggnaden föreslås placeras på gården och ansluta mot befintlig byggnad vid Regeringsgatan. Byggnaden föreslås uppföras i sex våningar med den översta våningen indragen. Den indragna våningen innehåller kontor och teknikutrymmen.

Kvarteret Såpsjudaren ligger mellan Birger Jarlsgatan, Jutas backe och Regeringsgatan. Fastigheten Såpsjudaren 1 uppfördes 1919 och innehåller idag kontorslokaler samt biograf Sture och restaurang i bottenvåningen mot Birger Jarlsgatan.

Tidplan

  • Start-PM: november 2019
  • Samråd: 3 november–15 december 2020
  • Granskning: 6 september–3 oktober 2023
  • Antagande: december 2023

Byggaktör

Sparbössan Fastigheter AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anine Rondén

Uppdaterad