dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Ny lösning för cykeltrafik på Surbrunnsgatan

Vasastan

Surbrunnsgatan-Odengatan är ett utpekat stråk i stadens cykelplan och utgör en viktig koppling mellan olika delar av staden. För att göra det enklare och säkrare att cykla längs sträckan planerar vi en ny lösning för cykeltrafik på Surbrunnsgatan samt åtgärder i korsningspunkter på Odengatan.

Projektfakta

Ny cykellösning på Surbrunnsgatan

Just nu undersöker vi alternativ för en helt ny cykellösning på Surbrunnsgatan.

Åtgärder i korsningspunkter på Odengatan

I samband med att framkomligheten för busslinje 4 förbättrades 2013, byggdes nya cykelfält på Odengatan för att göra det enklare och säkrare för cyklister. Ytterligare åtgärder för stombussarna kommer att genomföras och därför planerar vi nu för tillfälliga åtgärder i korsningspunkter på Odengatan.

Beslut om projektet tas 2020

Ett reviderat inriktningsbeslut kommer fattas under våren 2020. Efter kommer ett genomförandebeslut att fattas. 

Planeras av staden

Stockholms stad planerar projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad