Projekt Planerat

Surbrunnsgatans nya gång- och cykellösningar

Vasastan

Surbrunnsgatan är ett populärt cykelstråk i Stockholm. Idag trafikeras gatan ofta av fler cyklister än bilister. Trots detta sker cyklingen ofta tillsammans med bilar och fotgängare. Genom en rad nya lösningar kan vi skapa en bättre framkomlighet på gatan och göra det tryggare för alla trafikanter på Surbrunnsgatan.

Projektfakta

Surbrunnsgatan är en relativt smal gata i centrala Stockholm där många intressen ska fungera tillsammans. Förutom trafikanter finns också restauranger, caféer och andra verksamheter som samsas på det begränsade utrymmet. Många fordon dubbelparkerar längst gatan och sammantaget gör detta att det är svårt att använda traditionella lösningar så som bredare cykelbanor eller cykelfält för att underlätta framkomligheten.

Därför planerar vi en rad olika lösningar som tillsammans kommer att skapa en mer framkomlig och trygg gata som ska bidra till ett bättre flöde i trafiken och en levande stadsmiljö.

Många lösningar för en bättre helhet

Även om det är svårt att hitta en generell lösning för hela Surbrunnsgatan kan gång- och cykelbanan breddas på vissa ställen. Vi föreslår en breddning av gång- och cykelbanan mellan Norrtullsgatan och Hagagatan. Gångbanan breddas med 1,2 meter och cykelbanan med 1,25 meter.

Vi planerar också att bygga genomgående gångbanor som löper förbi tre korsningar, Döbelnsgatan, Hagagatan och Tulegatan. Detta gynnar gångtrafikanter men även cykeltrafiken utmed Surbrunnsgatan.

För att råda bot på problemet med dubbelparkerade fordon föreslås även en ny lastplats. Lastplatsen kommer vara 145 meter och syftet är att den ska underlätta godshanteringen på gatan och på så vis komma ifrån problemet med dubbelparkering.

Tidplan

Ett inriktningsbeslut fattades 20 februari 2020. Planen är att börja arbetet under 2022.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad