dcsimg
Tidig skissbild på tennishallen.
Tidig skiss som visar en tänkbar hallbyggnad sett från Hammarby Slussväg. Illustration: White arkitekter
Projekt Planerat

Ny tennishall vid Eriksdalsbadet

Södermalm

En ny permanent tennishall planeras att byggas väster om Eriksdalsbadet, inom del av fastigheten Södermalm 5:2. På platsen finns idag Hellas Tennisklubb.

Projektfakta

Permanent tennishall väster om Eriksdalsbadet

En ny permanent tennishall planeras att byggas väster om Eriksdalsbadet, inom del av fastigheten Södermalm 5:2. På platsen finns idag Hellas Tennisklubb, ägd av Hellas Tennis AB, som idag består av fyra tennisbanor som vintertid täcks av ett uppblåsbart tält.

Den nya byggnaden ska öppna upp sig mot söder och Årstaviken och på så sätt stärka promenadstråket genom att innehålla exempelvis café med uteservering. Vidare innebär en ny tennishall att människor rör sig i området.

Hellas Tennisklubb, ägd av Hellas Tennis AB, har sökt och fått markanvisning för att bygga en permanent tennishall. De nuvarande tennisbanorna har funnits på platsen sedan 1960-talet. Bygglov finns för kanslibyggnad och omklädningsrum norr om banorna.

Planområde

Planområdet utgörs av del av fastighet Södermalm 5:2 och omges i norr av kolonilottsområdet Eriksdalslunden och i söder av båtuppläggningsplatser samt parkeringsplatser. Öster om planområdet ligger Eriksdalsbadets utomhusbassänger och rekreationsområde.

Preliminär tidplan

Start-PM: juni 2020
Samråd: december 2020
Ställningstagande efter samråd: mars 2021
Granskning juni: 2021
Antagande november: 2021

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Jakobsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad