Bredvid Eriksdalsbadet planeras för en permanent tennishall.
Projekt Planerat

Tennishall vid Eriksdalsbadet

Södermalm

En permanent tennishall planeras att byggas väster om Eriksdalsbadet, inom del av fastigheten Södermalm 5:2. På platsen finns idag tennisbanor.

Projektfakta

Permanent tennishall väster om Eriksdalsbadet

En ny permanent tennishall planeras att byggas väster om Eriksdalsbadet. (del av fastigheten Södermalm 5:2) På platsen finns idag Hellas Tennisklubb, ägd av Hellas Tennis AB, som idag består av fyra tennisbanor som vintertid täcks av ett uppblåsbart tält.

Den nya byggnaden ska öppna upp sig mot söder och Årstaviken och på så sätt stärka promenadstråket genom att innehålla exempelvis café med uteservering. En ny permanent tennishall bidrar också till att fler människor rör sig i området.

Hellas Tennisklubb, ägd av Hellas Tennis AB, har sökt och fått markanvisning för att bygga en permanent tennishall. De nuvarande tennisbanorna har funnits på platsen sedan 1960-talet. Bygglov finns för kanslibyggnad och omklädningsrum norr om banorna.

Planområde

Planområdet utgörs av del av fastighet Södermalm 5:2 och omges i norr av kolonilottsområdet Eriksdalslunden och i söder av båtuppläggningsplatser samt parkeringsplatser mot Årstaviken. Öster om planområdet ligger Eriksdalsbadets utomhusbassänger och rekreationsområde.

Preliminär tidplan

  • Start-PM togs i juni 2020
  • Samråd planeras 7 september 18 oktober 2021
  • Granskning planeras april.maj 2022
  • Antagande planeras november 2022

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Jacobsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad