Fotomontage med föreslagna lameller  bakom befintlig lamell.
Fotomontage från väst, längs Gustav III:s väg. Föreslagna lameller till vänster i bild, bakom befintlig lamell. Bild: Arkitekt: SR-K
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Gustav III:s väg

Åkeslund

Cirka 35 bostäder planeras att byggas längs Gustav III:s väg inom fastigheten Penninglandet 2 i Åkeslund.

Projektfakta

Två flerbostadshus

Detaljplanen ska möjliggöra bostadshus med cirka 35 lägenheter längs Gustav III:s väg i Åkeslund. Förslaget bygger på att markparkering och garage, innehållande kontor, som finns på platsen idag ersätts med två flerbostadshus.

Tillkommande bebyggelse får uppföras i fyra våningar med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen.

Platsen ligger inom programmet (området) för centrala Bromma i nära anslutning till Brommaplan, med närhet till kommunikationer, handel och service.

Tidplan

  • Start-PM: december 2019
  • Samråd: 1 juni-9 augusti 2021
  • Granskning: 29 juni-6 september 2022.
  • Antagande: november 2022.

Byggaktör

Markägaren Brf Penninglandet 2 har träffat avtal med byggaktören Glommen & Lindberg som ska köpa marken och genomföra bostadsprojektet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Carl-Henrik Barnekow

Stadsbyggnadskontoret

Kajsa Jonsson

projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad