Orange gavel till vänster med nya vita bostadshus till höger. Bild från öst, längs Gustav III:s väg.
Fotomontage från öst, längs Gustav III:s väg. De nya bostadshusen till höger i bild. Arkitekt: SR-K
Projekt Pågående

Nya bostäder vid Gustav III:s väg

Åkeslund

Cirka 35 nya bostadsrätter ska byggas längs Gustav III:s väg inom fastigheten Penninglandet 2 i Åkeslund, nära Brommaplan. Planen har vunnit laga kraft.

Projektfakta

Två flerbostadshus

Den antagna planen gör det möjligt att bygga bostadshus med cirka 35 lägenheter längs Gustav III:s väg i Åkeslund. Markparkering och garage, innehållande kontor, som finns på platsen idag ersätts med två flerbostadshus.

Tillkommande bebyggelse uppförs i fyra våningar med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen.

Platsen ligger inom programmet för centrala Bromma i nära anslutning till Brommaplan, med närhet till kommunikationer, handel och service.

Tidplan

  • Beslut om laga kraft: 12 januari 2023
  • Granskning: 29 juni - 6 september 2022
  • Start-PM: december 2019

Byggaktör

Markägaren Brf Penninglandet 2 har träffat avtal med byggaktören Glommen & Lindberg som ska köpa marken och genomföra bostadsprojektet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Kajsa Jonsson

projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad