Visionsbild, förslaget sett från Odenplan/Upplandsgatan. Illustration: Skandia Fastigheter AB och White
Projekt Planerat

Nya kontor, handel och hotell vid Odenplan

Vasastaden

Fastigheten Spelbomskan 9 med flera vid Odenplan (det så kallade Läkarhuset) ska utvecklas med nya kontor, handel och hotell.

Projektfakta

En utveckling av fastigheten Spelbomskan 9 med flera ska bidra till att stärka Odenplan som en levande stadsdel med kontor, handel och hotell. Fastigheten har redan idag en central placering vid Odenplan, mitt emellan Stadsbiblioteket och Gustav Vasa kyrka, invid Observatorielunden.

Planförslaget bidrar till att skapa nya och fler mötesplatser, vilket kan ske genom nya ändamålsenliga kontor, ökad handel och ett hotell. 

Det exponerade läget i stadens centrala delar medför också högt ställda gestaltningsambitioner med beaktande av närområdets värdefulla karaktärsdrag.

Odenplan har med Citybanans utbyggnad blivit en av Stockholms viktigaste knutpunkter för infrastruktur och stadsliv, kvalitéer som planförslaget bygger vidare på.

Preliminär tidplan

  • Samråd: februari 2023, (samrådsmöte planeras i mars)
  • Granskning: första kvartalet 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: tredje kvartalet 2024

Byggaktör

Skandia Fastigheter AB

Bilder

Fasader längs Odengatan, Gyldéngatan och Norrtullsgatan. White
Flygfoto av Odenplan, planområde markerat med rött. Planområdet omfattar fastigheten Spelbomskan 9 med flera, det så kallade Läkarhuset. Omgivande lägre delen och kontorsdelen inom kvarteret förblir oförändrad.
Visionsbild, förslaget sett från Odengatan. Illustration: Skandia Fastigheter AB och White
Visionsbild, förslaget sett från Upplandsgatan/Odenplan. Illustration: Skandia Fastigheter AB och White

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Hajir Latifi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Anna Näslund

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Pressansvarig

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad