Byggnaden på Paradiset 23 mot Nordenflychtsvägen.
Byggnaden på Paradiset 23 mot Nordenflychtsvägen. Grannfastigheten tidigare kompletterad med bostäder.
Projekt Planerat

Nya kontorsytor och bostäder i Stadshagen

Stadshagen

Ökade kontorsytor och nya bostäder i Nordvästra Kungsholmen vid Essingeleden. Detaljplanen gäller fastigheten Paradiset 23 med flera.

Projektfakta

Detaljplanens syfte är att bekräfta befintligt kontor och butiker i bottenvåningen, men också göra en påbyggnad möjlig. Kontorsytan planeras bli totalt cirka 59 000 kvadratmeter vara 14 000 kvadratmeter planeras i påbyggnaden. I förslaget ingår också cirka 100 bostäder i ett nytt bostadshus. Det förutsätter en rivning i den västra delen av Paradiset 23.

Målet är också att med hjälp av centrumändamål öppna upp bottenvåningarna mot Nordenflychtsvägen och Franzéngatan förbättra kopplingar genom kvarteret för att få en levande gatumiljö. Logistiken ska dessutom flyttas till Strandbergsgatan. 

Preliminär tidsplan 

  • Start-PM mars 2022
  • Samråd februari 2023
  • Granskning februari 2024
  • Antagande SBN juni 2024

Byggaktör

Fabege genom bolaget PriFast AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras. 

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Fotomontage som visar ny huvudentré och påbyggnad på Paradiset 27. (Wingårdh arkitektkontor)
Fotomontage som visar ny huvudentré och påbyggnad på Paradiset 27. (Wingårdh arkitektkontor)
Fotomontage som visar föreslaget bostadshus från norr. (Wingårdh arkitektkontor)
Fotomontage som visar föreslaget bostadshus från norr. (Wingårdh arkitektkontor)
Bild som visar byggnadsförslaget olika delar. (Wingårdh arkitektkontor)
Bild som visar byggnadsförslaget olika delar. (Wingårdh arkitektkontor)
Flygvy som visar projektet från nordväst. (Wingårdh arkitektkontor)
Flygvy som visar projektet från nordväst. (Wingårdh arkitektkontor)

Kontakt

Marzieh Chalant

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad