Byggnaden på Paradiset 23 mot Nordenflychtsvägen.
Byggnaden på Paradiset 23 mot Nordenflychtsvägen. Grannfastigheten tidigare kompletterad med bostäder.
Projekt Planerat

Nya kontorsytor och bostäder i Stadshagen

Stadshagen

Ökade kontorsytor och nya bostäder i Nordvästra Kungsholmen vid Essingeleden. Detaljplanen gäller fastigheten Paradiset 23 med flera.

Projektfakta

Detaljplanens syfte är att bekräfta befintligt kontor och butiker i bottenvåningen, men också göra en påbyggnad möjlig. Kontorsytan är idag cirka 35 000 kvadratmeter i befintliga byggnader och 19 000 kvadratmeter planeras i påbyggnaden. I förslaget ingår också cirka 70 bostäder i ett nytt bostadshus. Det förutsätter en rivning i den västra delen av Paradiset 23.

Målet är också att öppna upp bottenvåningarna mot Nordenflychtsvägen och förbättra kopplingar genom kvarteret för att få en levande gatumiljö. 

Preliminär tidsplan 

  • Start-PM mars 2022
  • Samråd februari 2023
  • Granskning februari 2024
  • Antagande SBN juni 2024

Byggaktör

Fabege genom bolaget PriFast AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras. 

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Marzieh Chalant

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad