Vy från Barnhusbron.
Vy från Barnhusbron.
Projekt Genomfört

Nya lägenheter vid Tegnérgatan

Vasastaden

Punkthus med 40 hyresrätter och bottenvåning med lokal för centrumändamål i anslutning till Tegnérgatan.

Projektfakta

Vad?

I anslutning till Tegnérgatan och Hälsobrunnsgatan har ett nytt punkthus byggts på ett område som tidigare användes som vändplan och parkering. Byggnaden har 40 hyreslägenheter om 1 till 4 rum och kök. Byggnadens placering och lokaler kan bidra till att det blir mer liv och rörelse i området och att det därmed blir en tryggare plats i staden. 

Varför?

Stockholm växer och fler bostäder behövs. I budget för Stockholms stad 2015 beslutades att 40 000 bostäder ska uppföras fram till 2020 och att det till 2030 ska byggas 140 000 bostäder. Staden har även som mål att skapa en attraktiv, levande och trygg stadskärna med förutsättningar till ett bredare utbud av bostäder, verksamheter, kultur och service.

När?

Laga kraft - 28 juli 2016

Vem?

Svenska Bostäder är byggherre.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad