Projekt Pågående

Nya träd och växtbäddar på Sankt Eriksgatan

Vasastaden - Kungsholmen

Träden längs Sankt Eriksgatan mår inte bra. Därför byter Stockholms stad ut vissa träd och renoverar växtbäddarna.

Projektfakta

Alla träd ut efter gatan behöver inte bytas ut, men många kommer att få nyrenoverade växtbäddar för att må bättre. De nya växtbäddarna kommer att tillföra dagvatten och bättre luftutbyte för trädens rötter.

Trafikkontoret har gjort en inventering av samtliga gatuträd under sommaren 2020 och hos Sankt Eriksgatans träd har vi sett en markant försämring i trädens vitalitet.

Att träden mår dåligt beror på flera faktorer, till exempel skadas träden av upprepad schaktning och återfyllning kring trädens rötter när ledningar installeras och infrastruktur byggs om. Detta gör att rötterna skadas och marken komprimeras vilket leder till att trädens rötter inte kan ta upp luft och vatten, samtidigt som föroreningar så som vägsalt stannar kvar i marken.

Situationen har förvärrats på grund av de senaste tre årens torka under sommarmånaderna.

Tidplan

Arbetet med att ta bort de döda träden samt de som utgör en risk för trafik och förbipasserande påbörjas under hösten 2020. Byggnation av nya växtbäddar, renovering av befintliga växtbäddar samt återplantering kommer att ske i etapper med start 2021.

Läs mer om stadens arbete med biokol i växtbäddar.

https://parker.stockholm/vaxter-djur/trad/biokol/

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad