Träd längs med bilväg, två bilder bredvid varandra i kollage, fotografi.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Vi byter ut träd på Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen

Riksby

Stockholms stad tar bort döda och skadade träd på Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen. Träden kommer att ersättas med nya friska träd.

Många av lönnarna på sträckan Ulvsundaplan–Råckstarondellen har dött och har ersatts med nya träd. Även flera av hästkastanjerna på Drottningholmsvägen efter Brommaplan har dött eller har svåra skador och därför kraftigt nedsatt vitalitet. Trädens livsmiljö har under många år försämrats – de har skadats på olika sätt och rötterna har inte längre plats för att växa. Detta har orsakat att träden har dött eller är i mycket dåligt skick.

I nuläget är flera av träden en trafikfara då grenar riskerar att falla ner på vägen eller gång- och cykelbanan. Därför tar vi bort de döda och skadade träden, bygger nya växtbäddar och planterar nya friska träd. Vi kommer också att beskära ett antal träd.

Arbetet sker i etapper längs med Bergslagsvägen och Drottningholmsvägen.

Vy över området med sträckan för arbetet markerat med rött, illustration.
Aktuell sträcka längs Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen.

Positiva effekter med biokol

De nya träden planteras i nya växtbäddar som fylls med en blandning av biokol och makadam. Biokol är kol som görs av till exempel kvistar och grenar och används vid odling. Biokolet håller vatten, näring och förbättrar syresättningen av marken vilket får träd och växter att växa bättre.

Fällning och nyplantering

Vintern 2020–2021 planterades 45 nya träd på sträckan mellan Stora Mossen och Abrahamsberg. Bakom bullerplanket på Bergslagsvägen mellan Åkeshov och Ängbyplan planterades cirka 15 träd som ersatte träd som tidigare tagits ner. Vi beskar även resterande träd på sträckan, vilket är vanligt underhåll av träden.

Under vintern 2021–2022 har ytterligare åtta träd planterats. De nya träden ersatte träd som tidigare tagits ner på sträckan mellan Abrahamsberg och Brommaplan. Tyvärr visar några av de nyplanterade träden dålig tillväxt och ett fåtal träd har dött. Dessa kommer att bytas ut under 2023–2024.

På sträckan Brommaplan–Nockeby kommer åtta hästkastanjer att fällas under sommaren 2023. Träden har dött eller har så pass nedsatt vitalitet att de inte bedöms kunna klara sig. Eftersom träden står intill trafikleden utgör de en trafiksäkerhetsfara. Övriga hästkastanjer kommer att beskäras.

Stockholm stad kommer under 2023–2024 att undersöka möjligheten att ersätta träd som tas ner. De kvarstående träden kommer att få nya växtbäddar.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Riksby

Uppdaterad