tecknad bild som beskriver vy från Folkungagatan
Vy från Folkungagatan. Illustration: Equator.
Projekt Pågående

Nytt kontorshus vid Folkungagatan

Södermalm

Ett nytt kontorshus byggs vid Folkungagatan på Södermalm. Dessutom ska en attraktivare gatumiljö och en ny mötesplats vid Katolska domkyrkan skapas. Planförslaget gäller fastigheten Nattugglan 14.

tecknad bild som beskriver vy från Medborgarplatsen
Vy från Medborgarplatsen. Illustration: Equator.
Vy från gården inom Nattugglan 18
Vy från gården inom Nattugglan 18. Illustration: Equator.
tecknad bild som beskriver vy mot kontorshus och kyrka från vindsbalkong på bostadshus inom Nattugglan 18
Vy mot kontorshus och kyrka från vindsbalkong på bostadshus inom Nattugglan 18. Illustration: Equator.
tecknad bild som beskriver vy från Folkungagatan
Vy från Folkungagatan. Illustration: Equator.

Projektfakta

Nytt kontorshus vid Folkungagatan 

Plan för att bygga ett nytt kontorshus vid Folkungagatan 44 samt att bygga på en byggnad vid kyrkan intill.

Ett befintligt kontorshus ersätts med ett nytt, huvudsakligen fem till sju våningar högt, med handel i bottenvåningen mot Folkungagatan. Det blir också möjligt för ytterligare lokaler för centrumändamål inom de två nedre bottenvåningarna.

Attraktivare gata och nytt torg

Bygget skapar förutsättningar för ett attraktivare gaturum utmed Folkungagatan söder om Medborgarhuset. Det skapas också en ny mötesplats på Folkungagatan mellan Katolska domkyrkan och det nya kontorshuset. Ett nytt torg och mötesplats skapas vid kyrkan. Dels genom att kyrkans befintliga bostadshus rivs, dels genom att närmaste delen av kontorsbyggnaden tas bort. Kyrkans bostäder ersätts genom att den västra delen av kyrkotillbyggnaden kan byggas på med fyra våningar.

Planen säkerställer ett allmänt gångstråk som förbinder Folkungagatan och Åsögatan genom gården inom fastigheten Nattugglan 14.

Tidplan

  • Start-PM: 12 november 2013
  • Samråd: april - maj 2016
  • Granskning skedde 13 december 2017 – 7 februari 2018.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden skedde 18 april 2018.
  • Planen vann laga kraft 2019-09-23.

    Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd.
    Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Länsstyrelsens beteckning: 404-18466-2018

Inblandade aktörer

Planområdet omfattar fastigheterna Nattugglan 14 och del av Nattugglan 15. Nattugglan 14 ägs av Vasakronan fastigheter AB och Nattugglan 15 ägs av Katolska domkyrkoförsamlingen.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är nu gällande. Planarbetet är avslutat.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blev gällande.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad