Flygbild över området med planområdet utmärkt.
Projekt Pågående

Kontor och data- och serverhall inom etapp Starkströmmen

Hjorthagen

I etapp Starkströmmen kommer två kontorshus att ersättas med ett datacenter och elnätstation samt en driftdepå.

Projektfakta

I etapp Starkströmmen 5 (tidigare Starkströmmen 1) har ett kontorshus rivits som kommer att ersättas med en data- och serverhall. Datacentret blir Stockholms största serverhall och kommer att leda över sin överskottsvärme till Stockholms fjärrvärmenät.

I etapp Starkströmmen 2 och 4 kommer befintlig byggnad på Vasakronans fastighet att rivas och ersättas med ett nytt kontor. Trafikverket ska även uppföra en driftdepå för Norra Länken med kör- och uppställningsytor.

Tidplan

Arbete pågår inför granskning av detaljplanen och tidplanen för arbetena är ännu inte fastställd.

Aktörer

Elementica bygger datacentret, Ellevio fördelningsstation, Trafikverket driftdepån och Vasakronan bygger kontor. 

Webbplatser för ElementicaEllevio,Trafikverket och Vasakronan.

 

Pågående arbeten i Starkströmmen

Arbete pågår inför granskning av detaljplanen. Tidplanen för arbetena är ännu inte fastställd.

Upplysningar

Har du frågor mejla till norradjurgardsstaden@stockholm.se
eller kontakta projektledare exploateringskontoret:
Ricardo Weibel, 08-508 265 37

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakta projektet

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Ricardo Weibel

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad