dcsimg
Projekt Pågående

Nytt kontorshus vid Jägmästargatan

Hjorthagen

Två befintliga kontorshus i etapp Starkströmmen kommer att rivas och ersättas med ett datacenter och elnätstation samt en driftdepå.

Projektfakta

Vad?

Två befintliga kontorshus i etapp Starkströmmen kommer att rivas. I etapp Starkströmmen 1 kommer det att byggas ett datacenter och elnätstation. I etapp Starkströmmen 2 och 4 blir det en driftdepå.

Etapp Starkströmmen 1

Datacentret blir Stockholms största serverhall och kommer att leda över sin överskottsvärme till Stockholms fjärrvärmenät. Intill den nya datacentret ska det byggas en elnätstation som kommer att stå för elförsörjningen.

Etapp Starkströmmen 2 och 4

I direkt anslutning till datacentret och elnätsstationen anläggs en driftdepå bestående av kör- och uppställningsytor samt en ny byggnad.

Under tunnelbanebron kommer det att finnas möjlighet till parkering.

När?

Byggstart för datacenter och elnätstation är beräknad till slutet av 2019 eller början av 2020 och beräknas bli klart under 2021.

Vem?

Bahnhof bygger datacentret och Ellevio elnätstationen.

 

Pågående arbeten

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakta projektet

Vi svarar på frågor vardagar

Ricardo Weibel

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad