Flygbild över området med planområdet utmärkt.
Projekt Pågående

Kontor och data- och serverhall inom etapp Starkströmmen

Hjorthagen

I etapp Starkströmmen kommer två kontorshus att ersättas med ett datacenter och elnätstation samt en driftdepå.

Projektfakta

I etapp Starkströmmen 5 (tidigare Starkströmmen 1) har ett kontorshus rivits som kommer att ersättas med en data- och serverhall. Datacentret blir Stockholms största serverhall och kommer att leda över sin överskottsvärme till Stockholms fjärrvärmenät.

I etapp Starkströmmen 2 och 4 kommer befintlig byggnad på Vasakronans fastighet att rivas och ersättas med ett nytt kontor. Trafikverket ska även uppföra en driftdepå för Norra Länken med kör- och uppställningsytor.

Tidplan

Elementica kommer att börja med marksaneringsarbeten och markarbeten inför kommande byggnad i Starkströmmen 5.

I Starkströmmen 2 och 4 pågår arbete med detaljplanen och tidplanen för arbetena är ännu inte fastställd.

Aktörer

Elementica bygger datacentret, Ellevio fördelningsstation, Trafikverket driftdepån och Vasakronan bygger kontor. 

Elementica

Ellevio

Trafikverket 

Vasakronan

 

Pågående arbeten i Starkströmmen

Tidplanen för arbetena är ännu inte fastställd.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakta projektet

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Ricardo Weibel

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad