dcsimg
Flygbild över området med planområdet utmärkt.
Projekt Pågående

Nytt kontorshus vid Jägmästargatan

Hjorthagen

I etapp Starkströmmen kommer två kontorshus att ersättas med ett datacenter och elnätstation samt en driftdepå.

Projektfakta

I etapp Starkströmmen 5 (tidigare Starkströmmen 1) har ett kontorshus rivits som kommer att ersättas med ett datacenter och elnätstation. I etapp Starkströmmen 2 och 4 kommer ett befintligt kontorshus att rivas och ersättas med en driftdepå.

Etapp Starkströmmen 5

Datacentret blir Stockholms största serverhall och kommer att leda över sin överskottsvärme till Stockholms fjärrvärmenät. Intill den nya datacentret ska det byggas en elnätstation som kommer att stå för elförsörjningen.

Etapp Starkströmmen 2 och 4

I direkt anslutning till datacentret och elnätsstationen anläggs en driftdepå bestående av kör- och uppställningsytor samt en ny byggnad.

Under tunnelbanebron kommer det att finnas möjlighet till parkering.

Tidplan

Tidplanen för arbetena är inte fastställd.

Aktörer

Bahnhof bygger datacentret och Ellevio elnätstationen.

 

Pågående arbeten

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakta projektet

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Ricardo Weibel

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad