Flygbild över området med planområdet utmärkt.
Projekt Pågående

Kontor och data- och serverhall inom etapp Starkströmmen

Hjorthagen

I etapp Starkströmmen kommer två kontorshus att ersättas med ett datacenter och elnätstation samt en driftdepå.

Projektfakta

På fastigheten Starkströmmen 5 (tidigare Starkströmmen 1) har ett kontorshus rivits som kommer att ersättas med en data- och serverhall. Datacentret blir Stockholms största serverhall och kommer att leda över sin överskottsvärme till Stockholms fjärrvärmenät.

För Starkströmmen 2 och 4 kommer befintlig byggnad på Vasakronans fastighet att rivas och ersättas med ett nytt kontor. Trafikverket ska även uppföra en driftdepå för Norra Länken med kör- och uppställningsytor.

Tidplan

Under hösten 2022 var detaljplanen för Starkströmmen ute på granskning. Byggstart 2023. 

För Starkströmmen 5, vänligen se Elementica. 

Aktörer

Elementica bygger datacentret, Trafikverket driftdepån och Vasakronan bygger kontor. 

Elementica

Trafikverket 

Vasakronan

Bildgalleri

Etapp Starkströmmen 2 och 4. Visualisering: Tengbom
Etapp Starkströmmen 2 och 4. Visualisering: Tengbom
Etapp Starkströmmen 2 och 4. Visualisering: Tengbom

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakta projektet

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad