Projekt Planerat

Nytt kvarter i St Eriksområdet

Kungsholmen

Utveckling av västra delen av S:t Eriksområdet i samband med att S:t Eriks ögonsjukhus flyttat. Nya bostäder, lokaler och offentliga platser planeras.

Projektfakta

Blandad ny bebyggelse i S:t Eriksområdet

Förslag till detaljplan, Tegelbruket 4, för blandad bebyggelse med bostäder, lokaler i bottenvåningar, arbetsplatser och service.Planområdet ligger på Kungsholmen, vid Polhemsgatan/Fleminggatan, i anslutning till Kungsholmens stenstadsbebyggelse och det som är känt som S:t Eriksområdet.

Planförslaget grundar sig på en struktur med kvartersbebyggelse som kompletterar Fleminggatans stadsrum och stärker kopplingarna in till S:t Eriksområdet och ner till Barnhusviken. Förslaget innehåller bland annat cirka 325 bostäder, 5 000 kvadratmeter kontor, förskola och service. Dessutom planeras offentliga platser i form av ett torg längs Fleminggatan, torg och park in mot S:t Eriksområdet samt en ny trädplanterad gata. För att skapa en trygg och levande stadsmiljö under hela dygnet ska ett mer varierat innehåll eftersträvas.

S:t Eriks Ögonsjukhus flyttat

S:t Eriks Ögonsjukhus har avvecklas på platsen och omlokaliserats till Hagastaden. Därför har Region Stockholm ansökt om en ändring av detaljplan för att utveckla fastigheten Tegelbruket 4 för bland annat bostadsändamål.

Tidplan

  • Start-PM 2 februari 2017
  • Samråd 28 januari till och med 10 mars 2020
  • Granskning kvartal 4, 2022
  • Antagande kvartal 1, 2023

Ägare

Fastigheten Tegelbruket 4 ägs av Region Stockholm. Region Stockholm slöt sommaren 2021 avtal med Skanska om förvärv av fastigheten efter antagen detaljplan.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Bildgalleri

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad