dcsimg
Projekt Planerat

Nytt kvarter i St Eriksområdet

Kungsholmen

Utveckling av västra delen av S:t Eriksområdet i samband att S:t Eriks ögonsjukhus flyttar. Nya bostäder, lokaler och offentliga platser planeras.

Projektfakta

Blandad ny bebyggelse i S:t Eriksområdet

Förslag till detaljplan, Tegelbruket 4, för blandad bebyggelse med bostäder, lokaler i bottenvåningar, arbetsplatser och service. Planområdet ligger på Kungsholmen och ingår det som är känt som S:t Eriksområdet vid Polhemsgatan/Fleminggatan.

S:t Eriks Ögonsjukhus flyttar

S:t Eriks Ögonsjukhus kommer att avvecklas 2020/2021 för att omlokaliseras till Norra Hagastaden. Därför har Stockholms läns landsting ansökt om en ändring av detaljplan för att utveckla fastigheten Tegelbruket 4 för bostadsändamål. För att skapa en trygg och levande stadsmiljö under hela dygnet ska ett mer varierat innehåll eftersträvas.

Tidplan

  • Start-PM kvartal 1, 2017
  • Samråd kvartal 1, 2020
  • Granskning kvartal 1, 2021
  • Antagande kvartal 3, 2021

Ägare

Fastigheten Tegelbruket 4 ägs av Stockholms läns landsting.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Hugo Barcelona Bergenwall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad