Projekt Planerat

Nytt ställverk, bostäder och kontor i Elektriciteten

Hjorthagen

I Elektriciteten, som ligger mellan Motalaparken och Värtaverket, komprimeras det befintliga ställverket och ger plats till nya bostäder och verksamheter.

Projektfakta

Området Elektriciteten består idag av fastigheten Elektriciteten 6 och ställverk med tillhörande transformator som ägs av Ellevio. Verksamheten ska komprimeras och den nya stationsbyggnaden kommer att ligga både över och under mark, enligt detaljplanen. Då verksamheten behöver vara i drift hela tiden kommer ställverket att byggas om etappvis.

Den frigjorda ytan skapar en möjlighet att bygga nya bostäder och kontor. Här planerar staden att markanvisa cirka 150–200 bostäder till byggaktör och Ellevio avser att bygga en lamellbyggnad för kontor.

En ny detaljplan kommer att tas fram för den nya bebyggelsen samt för en planerad breddning av Jägmästargatan.

Tidplan

  • Byggstart ställverk: 2021 
  • Färdigt ställverk: tidigast 2026
  • Ny detaljplan: start under 2023
  • Tidigaste byggstart för bostäder och verksamheter: 2027
  • Inflyttning: tidigast 2029

Byggaktör

Ellevio äger och bygger om ställverket. Information om projektet finns på Ellevios webbplats.

Projektinformation på Ellevios webbplats (extern länk) 

 

Kontakta projektet

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Områden

Uppdaterad