bild på operan sett från norrström och strömgatan
Från Norrström och Strömgatan
Projekt Planerat

Operan byggs om

Norrmalm

Förslaget gör det möjligt att bygga till och bygga om operahuset vid Norrström. Förutom att möta kraven på bra tillgänglighet och arbetsmiljö, innebär förslaget en bättre stadsmiljö runt Gustav Adolfs torg och Strömgatan. Detaljplanearbetet är för närvarande pausat.

Projektfakta

Bättre arbetsmiljö och nya konstnärliga behov

Operan har länge haft behov att bygga om och anpassa den befintliga byggnaden. Dels för att uppfylla kraven på god arbetsmiljö och tillgänglighet, dels för att möta dagens och kommande behov av teknisk utveckling för den konstnärliga verksamheten. 

Operan har en stark anknytning till platsen och det finns ett stort värde i att verksamheten finns kvar på platsen. Förändringarna behöver utföras i samspel med befintlig byggnad, omgivande miljöer, staden som helhet och på en konstnärligt hög nivå.

Stärkt stadsmiljö 

Staden har länge velat stärka stadsmiljön kring operan, särskilt Gustav Adolfs torg och Strömgatan. Ombyggnaden ger en möjlighet till förändringar som förbättrar stadsmiljön samtidigt som områdets kulturhistoriska värden beaktas.

Markägare

Förslaget berör fastigheterna Norrström 2 som ägs av Statens fastighetsverk samt Norrmalm 3:43 som är allmän plats och ägs av Stockholms stad.

Detaljplanearbetet är för närvarande pausat.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Susanna Stenfelt

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad