Vy över en idrottshall sett från gatuhörn. Byggnad i ljusa färger och glaspartier. Människor i rörelse utanför idrottshallen, bilar parkerade vid sidan av idrottshallen. Illustration
I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Årstafältet etapp 3: Nya bostäder, grundskola och idrottshall

Årsta, Östberga

I projekt Årstafältets tredje etapp planerar staden drygt 450 nya lägenheter, en F–9-skola, en idrottshall och butikslokaler. Planen har fått laga kraft.

Drygt 450 lägenheter, en ny grundskola och en ny idrottshall

Förslaget har omarbetats sedan samrådet 2017 och innehåller nu lite mer än 450 lägenheter, en F-9-skola för cirka 900 elever, två förskolor med sammanlagt 10 avdelningar, en idrottshall och verksamhetslokaler.

Ett viktigt mål för etapp 3 (och för övriga Årstafältet) är att skapa en levande och trevlig stadsmiljö. Gatorna planteras med träd och byggnaderna utmed huvudgatan får lokaler för butiker och service i bottenvåningarna. Gatan utmed parken blir en del av ett sammanhängande stråk som sträcker sig runt den nya parken.

Bostäderna får gårdar med plats för utevistelse och småbarnslek. Även taken kommer till viss del att användas för terrasser och odling.

Bilder

Flerbostadshus i olika nivåer vid gata. med gångtrafikanter, buss och cyklister. I bottenplan på ett av husen ligger ett café. Illustration
Bostadskvarter. Bild: Bergkrantz arkitekter & Vera arkitekter
Flerbostadshus i ljusbeige kulör och 3-4 våningar. Människor i rörelse vid gatuhörn intill. Illustration
Bostadskvarter. Bild: Esencial arkitekter & Arkitema arkitekter
Ett flerbostadshus ljust tegel och olika etagestorlekar från cirka 3-6 våningar. Gata och gångstråk invid huset. Människor som går och cyklar. Träd. Illustrationer
Bostadskvarter. Bild: BAU
Skolbyggnad i vinkel som inhägnar en skolgård med lekytor, träd. Barn och vuxna i rörelse. Illustration
Skolan. Bild: Cedervall arkitekter

Årsta Golf

Årsta Golf ligger delvis inom etapp 3 och påverkas därmed av byggplanerna. Staden har utrett möjligheten att flytta golfen till en ny plats i närheten av Årstafältet. I början av juni 2022 fick Årsta golf markanvisning för ett område vid Enskede rackethall mellan Bägersta byväg och Sockenvägen. Golfen kan vara kvar på nuvarande plats till och med 2026.

Detaljplan

Flygvy med ungefärligt detaljplaneområde markerat i lila.
Ungefärligt detaljplaneområde markerat i lila.

Tidsplan

 • Detaljplanen på samråd: 2017
 • Granskning: september 2020
 • En andra granskning: sommaren 2023
 • Planen antagen i Kommunfullmäktige hösten 2023.

Vi uppdaterar löpande att uppdatera när det finns mer detaljerade tidsplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar i projektet.

Den övergripande tidsplanen för byggandet i etappen är just nu år 2025–2031.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer

 • Svenska Hus i Stockholm AB
 • Olov Lindgren AB
 • Fortis Fastigheter AB.

Skolfastigheter i Stockholm AB planerar F–9-skolan, förskolan och idrottshallen.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Helena Insulander
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 513

Vill du veta mer om Årstafältet?

Projekt i Östberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad