Bostadshus i tegel, träd och människor i rörelse som går mellan alléerna. Visualisering.
Visualisering av föreslagen påbyggnad och hur den skulle kunna upplevas från Valhallavägen. (Källa: AX Arkitekter)
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Fler bostäder på Östermalm

Östermalm

Fler nya bostäder ska byggas inom fastigheten Storken 13 som ligger i hörnet Sibyllegatan/Valhallavägen. Planen har fått laga kraft.

Detaljplanen innebär att en påbyggnad i en våning möjliggörs på befintlig byggnad. Planens bestämmelser har reglerats på så sätt att påbyggnadens volym ska underordna sig intilliggande kulturhistoriskt värdefulla byggnader på ett sätt som inte riskerar att skada riksintresset för Stockholms innerstad.

Detaljplanen har även för avsikt att bekräfta befintlig utformning, vilken idag är planstridig vad gäller byggnadshöjd samt underbyggnad. Utöver det kommer detaljplanen möjliggöra för uppförande av komplementbyggnader på fastighetens innergård. Påbyggnaden ska ge ett tillskott av upp till totalt tre lägenheter.

Bilder

Bostadshus med flera våningar och balkonger. Illustration, ritning.
Bostadshus med flera våningar och balkonger. Illustration, ritning.

Tidsplan

  • Laga kraft: 18 juni 2024  
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: 9 november 2023
  • Granskning: 5 april–9 maj 2023
  • Samråd: 21 december 2021–14 februari 2022
  • Start-PM: februari 2021

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Östermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad