Hus med verksamheter på bottenvåningen. Människor som promenerar och cyklar på gatan framför, fotomontage.
Fotomontage över möjliga butiker och verksamheter i bottenvåningen utmed Rådmansgatan. (Källa: Akademiska Hus)
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Gamla arkitekthögskolan byggs om

Östermalm

Förslag till detaljplan för före detta arkitektskolan och kvarteret runtom där nya verksamheter och mötesplatser planeras. Planområdet heter Domherren 1.

Den gamla arkitekthögskolan ska innehålla kontor, möjlighet till konferensverksamhet och högskola.

I planerna ingår att öppna upp bottenvåningen med utåtriktad verksamhet som till exempel butiker, restauranter, bageri och ett mikrobryggeri.

Arkitekturskolan, även kallat A-huset, har fått ett internationellt uttryck och benämns A-house. Omkring 600 personer förväntas ha sin arbetsplats i huset när det är färdigutvecklat.

Byggnadens- och kvarterets kulturmiljö och kulturhistoriska värde ska värnas och skyddas.

Mötesplats och plats för utveckling
Akademiska Hus, ägare av fastigheten, vill skapa en mötesplats och motor för kreativ utveckling som nyttjar ett gränsland mellan akademi, industri och näringsliv med en inriktning mot nya näringar inom i första hand mat, mode, konst, musik och media. Ambitionen är att skapa en plats i ständig utveckling.

Läge

Planområdet utgörs av Domherren 1 som är belägen mellan Karlavägen, Uggelviksgatan, Östermalmsgatan och Rådmansgatan i stadsdelen Östermalm. Fastigheten ägs av Akademiska Hus. Kvarteret Domherren 1 har ett centralt läge i staden, goda kommunikationer och närhet till ett flertal av Stockholms övriga högskolor.

Renovering pågår

Redan idag pågår renovering och vissa förändringar av byggnaden och många verksamheter har redan flyttat in.

Bilder

Flygvy över arkitekthögskolan omgiven av hus och träd, fotomontage.
Fotomontage där den nya lågdelens utformning framgår. (Källa: Akademiska Hus)
Byggnad sett från Uggleviksgatan med uteservering och folk i rörelse, fotomontage.
Fotomontage med vy från Uggelviksgatan med nya verksamheter i bottenvåningen samt ny huvudentré till vänster om trädet i bild. (Källa: Akademiska Hus)
Rådmansgatan utmed högskolan med bilar parkerade utmed gatan. En cyklist som cyklar på vägen, fotomontage.
Fotomontage där Rådmansgatans möjliga utformning framgår. Butiker närmast Danderydsplan och sparade murar i bottenvåningen närmast i illustrationen. (Källa: Akademiska Hus)

Tidsplan

  • Samråd pågick mellan den 12 september och den 24 oktober 2017.
  • Granskning: Förslaget finns tillgängligt för granskning mellan den 12 februari och den 7 mars 2018.
  • Detaljplanen vann laga kraft 23 juni 2018.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2018

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Östermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad