En cyklist cyklar på en cykelbanan utmed bilväg, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lidingövägens gång- och cykelbanor breddas

Östermalm

Lidingövägen är en viktig länk i Stockholms stads cykelvägnät och en viktig väg för arbetspendling i Stockholms län. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister har gång- och cykelbanorna breddats mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen.

Vi har byggt dubbelriktade cykelbanor på båda sidor om Lidingövägen, mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen. Längs vägen går också flera stora och viktiga ledningar för vatten, avlopp, el och kommunikation mellan Gärdet, Hjorthagen, Värtahamnen, Norra Djurgårdsstaden och centrala Stockholm. Samtidigt som arbetet med gång- och cykelbanan har det därför också gjorts omfattande ledningsarbeten.

Bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för dem som går och cyklar

Efter att Norra Länken öppnats har trafiken minskat kraftigt på Lidingövägen och Valhallavägen. Därför har vi kunnat omvandla ett av fyra körfält på Lidingövägen till bredare gång- och cykelbanor. Det ger bättre framkomlighet och ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Tid för projektet

Bygget påbörjades i augusti 2017. Största delen av projektet blev klart i december 2019. Eftersom att det även har byggts bostäder längs sträckan blev de sista delarna, mitt emot Stockholm stadion, klara under 2021.

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomförde projektet i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall, Ellevio och Stokab för att genomföra de omfattande ledningsarbetena.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Östermalm

Uppdaterad