dcsimg
Aktuell byggnad markerad med en röd linje
Aktuell byggnad markerad med en röd linje
Projekt Planerat

Påbyggnad ger nya hyresrätter på Krukmakargatan

Södermalm

Projektet, som berör fastigheten Råttan 13, föreslår att befintligt hus byggs på för att skapa cirka 30 nya lägenheter.

Projektfakta

Cirka 30 nya lägenheter

Förslaget gör det möjligt att bygga på ett befintligt bostadshus och på så sätt skapa cirka 30 nya lägenheter. Projektet föreslår att befintlig vind och taköverbyggnad rivs och ersätts med två nya bostadsvåningar. Huset ligger i korsningen Krukmakargatan och Torkel Knutssonsgatan.

Värdeskapande komplettering 

Enligt översiktsplanen behöver en stor del av stadens utveckling ske genom värdeskapande kompletteringar med bostäder, verksamheter och anläggningar inom ramen för den pågående användningen. Den aktuella byggnaden ligger centralt, nära kollektivtrafik och i ett i dag relativt brokigt kvarter med olika byggnadsstilar och höjder. 

Preliminär tidplan

  • 2017, december: Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbetet
  • 2020, våren: samråd om detaljplan
  • 2020, hösten: granskning av detaljplanen
  • 2021, våren: detaljplanen antas.

Fastighetsägare

Fastigheten Råttan 13 ägs av Fastighets AB Krukmakargatan 16 (Einar Mattsson).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Amanda Fröler

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad