Projekt Planerat

Påbyggnad för bostäder på Bondegatan

Södermalm

Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad om en våning på befintlig huvudbyggnad och på vardera flygel på fastigheten Pahl 11. Det skulle ge cirka 15 lägenheter. Planen innefattar också utbyggnad av lokaler för verksamheter ut mot Bondegatan.

Projektfakta

Påbyggnad för bostäder på Bondegatan

Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad om en våning på befintlig huvudbyggnad och på vardera flygel på fastigheten Pahl 11. Det skulle ge cirka 15 lägenheter. Planen innefattar också utbyggnad av lokaler för verksamheter ut mot Bondegatan. 

En på- och utbyggnad behöver ske med stor omsorg och hög kvalitet utifrån arkitektur och gestaltning. Kvarteret innehåller olika byggnadsstilar. Det blir viktigt att kopplingen till kvarteren intill hanteras väl, så karaktären i stadsdelen kan behållas.

Preliminär tidplan

  • Start-PM maj 2022
  • Samråd augusti 2023
  • Granskning mars 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden augusti 2024

Aktörer

Fastigheten Pahl 11 ägs av Einar Mattsson genom bolag Fastighets AB Stadshus.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Pitchayan Buachoom

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad