Varuhuset NK i marknivå, sett från Regeringsgatan. En blank yta pryder entrén som skapades av Bengt Lindroos på 1970-talet.
NK vid Regeringsgatan med Bengt Lindroos entréparti från 1970-talet.
Projekt Planerat

Påbyggnad på NK:s tak

Norrmalm

Syftet med detaljplanen är en påbyggnad för restaurangverksamhet på varuhuset NK:s tak. Den skulle skapa ytterligare en publik plats i City, något som är ett viktigt mål. Fastigheten ligger inom riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

Projektfakta

Vad är det som händer?

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga en terrass på NK:s tak. Påbyggnaden ska ges en lämplig skala, placering och gestaltning i förhållande till omgivande stadsrum. Det är också viktigt att säkerställa byggnadens kulturvärde. 

Tidplan

  • Start-PM december 2022
  • Samråd augusti 2023
  • Granskning juni 2024
  • Antagande KF november 2025

Aktör

Fastigheten Hästen 19 ägs av Hufvudstaden AB.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad